Video

Víte, jak se zachází s tlakovými lahvemi?

Tlakové lahve (např. s propan-butanem) jsou velmi často důvodem masivních požárů. Pro minimalizaci možných škod je proto nutné, aby bylo dodrženo několik základních pravidel.


S lahvemi je nutné jednat obezřetně, látky v nich obsažené se totiž při styku se vzduchem stávají výbušnými – láhve bychom tak neměli vystavovat extrémním teplotám či tlaku. Hořící plyn bychom se také nikdy neměli pokoušet hasit, dokud není zastaven jeho únik. Nezapomeňte v dané situaci zavolat hasiče, sami nejlépe ví, jak se v podobných situacích zachovat. Poslední věc, na kterou mnozí zapomínají, je to, že byste tyto lahve neměli skladovat v prostorách pod úrovní okolního terénu – to riziko požáru či výbuchu jen zvyšuje.

K většině nehod dochází především kvůli lidské neopatrnosti, dbejte tedy zásad bezpečnosti a vyvarujte se tak hrozícímu neštěstí!

 

Zjistěte více

Podobné zprávy

Tento web používá cookies za účelem optimalizace efektivního poskytování služeb. Pokud své nastavení cookies nezměníte, chápeme to jako souhlas s jejich užíváním. Další informace