15.07.2019

Víte, jak se zachází s tlakovými lahvemi?

Tlakové lahve (např. s propan-butanem) jsou velmi často důvodem masivních požárů. Pro minimalizaci možných škod je proto nutné, aby bylo dodrženo několik základních pravidel.

S lahvemi je nutné jednat obezřetně, látky v nich obsažené se totiž při styku se vzduchem stávají výbušnými – láhve bychom tak neměli vystavovat extrémním teplotám či tlaku. Hořící plyn bychom se také nikdy neměli pokoušet hasit, dokud není zastaven jeho únik. Nezapomeňte v dané situaci zavolat hasiče, sami nejlépe ví, jak se v podobných situacích zachovat. Poslední věc, na kterou mnozí zapomínají, je to, že byste tyto lahve neměli skladovat v prostorách pod úrovní okolního terénu – to riziko požáru či výbuchu jen zvyšuje.

K většině nehod dochází především kvůli lidské neopatrnosti, dbejte tedy zásad bezpečnosti a vyvarujte se tak hrozícímu neštěstí!

 

15.10.2021

Virtuální zdravotní péče je tady

Telemedicína měla původně umožnit péči o pacienty v odlehlých oblastech – ale díky prudkému rozvoji technologií a pohodlí a praktičnosti virtuální komunikace se její využití rychle stává normou. Ve Francii, Itálii, Španělsku, Německu a Británii loni 15 % lékařů uskutečnilo virtuální schůzky s pacienty. Dalších 41 % se o takovou možnost zajímá. 

Generali_The Rise in Virtual Healthcare_Infographic_CZECH_04.10.21 (1).jpg

 

Vyberte kategorii