Stanislav Chvála z Nano Energies o efektivním využití elektřiny z obnovitelných zdrojů

 

 

Stanislav Chvála (42) je od roku 2018 generálním ředitelem společnosti Nano Energies, průkopníka v oblasti udržitelné energetiky a obnovitelných zdrojů. Před příchodem do Nano Energies pracoval ve společnostech Lloyds Banking Group, Siemens a ČEZ. S námi diskutoval o úskalích energetických zdrojů, které do velké míry závisí na počasí, možnostech jejich efektivnějšího využití a důležitosti pragmatického přístupu k osobnímu eko-chování.

 

Co je Nano Energies?

 

V Nano Energies trávíme většinu času budováním tzv. agregátora flexibility, což je způsob jak efektivně využívat elektřinu z obnovitelných zdrojů. Kromě toho se věnujeme vykupování elektřiny z obnovitelných zdrojů, jako jsou soláry, větrníky, bioplynové stanice a malé vodní elektrárny. 

 

V čem je problém s obnovitelnými zdroji? 

 

Pozitivum elektřiny z obnovitelných zdrojů je, že má nižší uhlíkovou stopu než třeba elektřina z fosilních paliv. Problém je v tom, že ve většině případů existuje až stoprocentní závislost na počasí, což způsobuje výkyvy v zásobování energetické soustavy. 

 

Představte si situaci, že přestane foukat, když jste si mysleli, že bude foukat, nebo že přestane svítit sluníčko, když jste si mysleli, že bude svítit sluníčko. V tu chvíli může nastat to, že jako spotřebitel nemáte elektřinu. V České republice máme velké množství uhelných elektráren a ne až tolik obnovitelných zdrojů, tak to tolik nepociťujeme. Ale časy se mění a obnovitelných zdrojů bude v následujících letech rychle přibývat. 

 

Naše řešení spočívá v propojování spotřebitelů a výrobců elektřiny do inteligentní sítě, která umožňuje případné výkyvy v energetické soustavě vyrovnávat. 

 

Jak to funguje? 

 

Každý spotřebitel má určitou flexibilitu v odběru. Někdo ji má malou, někdo ji má velkou. A my dokážeme tuto flexibilitu zmapovat a následně využít. V momentech, kdy obnovitelné zdroje vyrábějí elektřinu jinak, než jsme si mysleli, my vysíláme signál, který dočasně upraví spotřebu a tím soustavu vyrovná.

 

Ale není to, jak si představují někteří laici, že my pošleme signál, pásová výroba se zastaví a lidé jdou na svačinu.  Cílem jsou firemní procesy, které typicky nejsou vůbec závislé na lidech a kterým je úplně jedno, že se v daný moment spotřebovává více nebo méně elektřiny. 

 

Úplně nejjednodušší příklad je budova s klimatizací, která v létě chladí a v zimě topí. Když na 15 minut snížíte klimatizaci v budově, tak si toho nikdo nevšimne. 

Další příklad jsou mrazáky, kde se skladuje velké množství potravin nebo zboží. A vy víte, že když některé kompresory vypnete nebo naopak zapnete, tak se po nějakou dobu teplota nezmění, respektive se změní velmi málo. 

 

Další příklad je drtička, do které jde hornina a z ní štěrk nebo něco podobného. Drtičky typicky nejsou provozované celý den. A provozovatelům je často jedno, zda tu drtičku zapnou o něco dříve nebo naopak vypnou na nějaký interval. 

 

Ale ten signál můžeme vyslat třeba i k bioplynovým stanicím nebo jiným menším výrobcům a na dálku tak snížit nebo zvýšit množství elektřiny, které vyrábějí. 

 

Takové případy jsou úplně všude, dokonce i na straně domácností, i když to je oblast, které se věnujeme spíše okrajově. Máme třeba obrovské množství bojlerů a voda v těch bojlerech se ohřívá v nějakém čase. A teď si představte, že vy ten bojler zapnete, když se to hodí síti.

 

Takže to řešení nespočívá v akumulaci vyrobené energie a jejímu následnému dodávání do sítě dle potřeby?

 

I to je možnost. Problémem je ale velká finanční i časová náročnost těchto řešení. 

 

V České republice máme přečerpávací elektrárny, ale není jich v žádném případě dostatek na to, aby vykryly výkyvy sítě. Navíc přečerpávací elektrárny není jednoduché postavit ze dne na den. Na to musíte mít specifickou polohu a stojí to hrozně moc peněz a trvá to hrozně dlouho. 

 

Bateriová úložiště jdou postavit rychle, ale problém je, že jsou v současné době drahá – i když náklady na ně budou klesat a bude jich více a více. Zatímco když někde řídíte spotřebu, tak do toho nemusíte investovat. Prostě jen využijete flexibility, která tam už je, je zdarma a leží ladem. Navíc to můžete udělat okamžitě. 

 

Jak se do vašeho přístupu promítá nyní často diskutované téma energetické nezávislosti?

 

Nám to život spíše ulehčilo, než zkomplikovalo. Ještě dva roky zpátky, když se plánoval rozvoj obnovitelných zdrojů, tak se vlastně na každém trhu v Evropě plánovalo postavit velký množství plynových elektráren. A ty měly být hlavním zdrojem flexibility. 

 

Ambice stavět plynové elektrárny jsou teď nižší, zatímco plány na výstavbu obnovitelných zdrojů rostou. A čím máte více obnovitelných zdrojů, tím víc potřebuje síť služby flexibility. 

 

Takže se nepůjde spíše cestou rozvoje jaderné energetiky na úkor obnovitelných zdrojů?

 

Máte pravdu v tom, že jaderná energie je něco, co má v současné době lepší PR než dříve, protože je to zdroj energie, který je skutečně stabilní a nízkouhlíkový. Já osobně proti jaderné elektřině vůbec nic nemám. Myslím si, že je to skvělý zdroj energie. To na co musíme dbát, jsou extrémy typu válka a přírodní katastrofy, aby jakkoliv nebyla ovlivněna bezpečnost jaderné elektrárny. 

 

Ale jaderná energie má problém v tom, že když se rozhodnete postavit jadernou elektrárnu, tak je potřeba obrovské množství času k tomu, než začne vyrábět elektřinu. To jsou desítky let. Nikdo nedokáže postavit jadernou elektrárnu za rok. 

 

Jaké jsou výhody účasti v systému, který budujete a kolik firem v něm již je?

 

Chytrým řízením spotřeby a výroby firmám dokážeme optimalizovat náklady. A pokud se rozhodnou i pro poskytování tzv. podpůrných služeb, mohou na zapojení i vydělat. Kromě toho jim tak také pomáháme snižovat jejich emise CO2

 

V systému jsou již zapojeny desítky zařízení. Letos se dostaneme na celkový objem asi 90 megawatt. Co je ale důležité říct je, že v Česku zatím legislativa neumožňuje využít plného potenciálu agregace flexibility. Studie, kterou jsme na toto téma udělali, ukázala, že u nás leží ladem výkon odpovídající například uhelné elektrárně Počerady. To je obrovské množství. 

 

Do jaké míry jste Vy sám eko-založený co do svých osobních voleb, jak se stravujete nebo jak se přepravujete?

 

Kdybych to měl říct trošku extrémně, tak bych řekl, že nejsem eko-založený vůbec. Já dělám věci, protože mi dávají smysl. 

 

Například jezdím do práce i do okolních států v devadesáti devíti procentech vlakem. Auto používám zřídka. Vlak je jeden z nejekologičtějších druhů dopravy co do uhlíkové stopy. Ale já to nedělám kvůli tomu, že to je ekologické, i když o tom vím. Já to dělám kvůli tomu, že si tam otevřu počítač a hodinu pracuju, což bych v autě nemohl.

 

To samé je třídění odpadů. Já třídím odpad tak jako většina lidí, ale ne kvůli tomu, že bych si myslel, že to je ekologické. Já ho třídím, protože si myslím, že je blbost ho netřídit. Proč bych měl vyhazovat věci, když se dají dál použít? 

 

Stejně tak mi nedává smysl vzít botu, která se trochu rozbije, vyhodit ji a koupit si novou, když se může zalepit. 

 

Takže já nedělám tyto věci kvůli tomu, že bych měl nějakou eko-duši, ale kvůli tomu, že ty věci prostě takhle dávají smysl dělat, že dělat je jinak je úplná blbost. A to je stav, do kterého se všichni musíme dostat – nedělat věci kvůli tomu, že jsou namalované na zeleno, ale kvůli tomu, že dávají smysl. 

 

A jakmile se do toho stavu dostaneme, tak potom my jako planeta budeme daleko udržitelnější, protože budeme dělat principiálně věci z jiného důvodu, než kvůli tomu, že jsou eko nebo že jsou zelené.

 

Takže podle Vás nestačí eko-nadšení, ale musí existovat i nějaké racio?

 

Přesně tak. Produkty a služby vyrobené ekologicky musí být primárně dobré. A čím víc se jich bude prodávat, tak tím lepší budou mít efekt na životní prostředí. 

13.09.2023

Proč je udržitelnost dobrá nejen pro planetu, ale také pro vás

Bezmasé pondělí

Nadměrná konzumace masa zvyšuje riziko vzniku řady onemocnění. Studie provedená Oxfordskou univerzitou poukázala na to, že u lidí, kteří konzumují velký objem červeného masa a masných výrobků, je vyšší výskyt  ischemických srdečních chorob, plicní pneumonie, cukrovky a nádorových onemocnění tlustého střeva. Ani nadměrná konzumace drůbežího masa není pro tělo vhodná. U takových jedinců byl zaznamenán častější výskyt onemocnění žlučníku, zánětu žaludku či dvanáctníku a cukrovky, ale také gastroezofageální refluxní choroby. Častá konzumace masa však není devastující jen pro naše tělo, ale vysoká živočišná produkce je obrovskou zátěží pro životní prostředí a přispívá ke  klimatickému oteplování kvůli vysoké emisi skleníkových plynů, v globálním měřítku se jedná zhruba o pětinu celkové produkce CO2. Oproti tomu strava bohatá na ovoce, zeleninu, ryby a  obiloviny snižuje riziko kardiovaskulárních chorob, cukrovky a některých typů rakoviny, navíc přispívá k lepšímu psychickému i fyzickému zdraví. Tak co kdybyste třeba začali bezmasým pondělím a na svůj jídelníček zařadili některé z chutných vegetariánských pokrmů? Můžete využít např. aplikace Jíme zdravě, kde najdete mnoho zajímavých bezmasých receptů.

Vyměňte svou láhev na vodu

Negativní vliv plastů na životní prostředí je dobře znám, ale některé plasty mohou být škodlivé i pro lidské zdraví. Např. plast známý jako BPA, který se běžně používá na výrobu krabiček na potraviny nebo plastových láhví, pravděpodobně způsobuje vyšší krevní tlak a nepříznivě ovlivňuje vývoj mozku a prostaty dětí a novorozenců a má vliv na neplodnost u mužů. Bohužel se ukazuje, že ani BPA-free plasty nejsou dobrým řešením, jelikož obsahují chemikálie, které údajně negativně ovlivňují vývoj mozku. Kromě toho balené nápoje obsahují mnohem více mikroplastů než voda z kohoutku. To už je dost dobrých důvodů proč raději zvolit láhev ze skla či nerezu.

Bezemisní doprava

Doprava má ve světovém měřítku na svědomí téměř jednu třetinu (29%) skleníkových plynů. Studie WHO realizovaná ve vice než 4 300 městech ukázala, že pouze 20 % městské populace žije v oblastech, které splňují podmínky na kvalitu ovzduší. Vzdát se automobilu nebývá vždy snadné a někdy to ani z praktických důvodů není možné. Zkuste však popřemýšlet o možnosti sdílení automobilu. Jízdy autem můžete zaměnit za autobus či vlak, ale můžete využít i kolo nebo jít prostě pěšky, a tak uděláte něco pro planetu i pro své zdraví. 

Udržitelná energie

Zlepšit kvalitu vzduchu ve svém okolí můžete také tím, že se rozhodnete odebírat tzv. zelenou energii. Zelená energie je taková energie, která byla vyrobena čistě z obnovitelných zdrojů. V současné době se vyplatí uvažovat také o instalaci solárního panelu či o instalaci termálního čerpadla. Zvláště  nyní, kdy je situace na trhu s energiemi velmi nejistá, se jedná o velmi rozumnou investici. K její realizaci navíc můžete čerpat dotace https://novazelenausporam.cz.

Udržitelná móda

Textilní průmysl patří mezi zásadní znečišťovatele životního prostředí. Na jedné straně se jedná o využití velkého množství hnojiv potřebných k pěstování bavlny, na straně druhé je to kontaminace vod. I zde můžete najít způsob, jak být vůči planetě šetrnější. Můžete si například místo bavlny vybrat oblečení z bambusu. Bambus se pěstuje bez pesticidů a jeden akr půdy má 10 krát vyšší výnos než akr bavlny. Navíc je měkčí, má antibakteriální a antifungicidní vlastnosti a jen tak se neonosí. Velkým trendem je také tzv. pomalá móda, nebo-li slow fashion, jejímž principem je vnímat nákup oblečení jako dlouhodobější investici. Můžete zavítat do obchodů, kde se na slow fashion zaměřují (např. Nila store či lokální návrháři a menší lokální značky), ale můžete také nad svými investicemi do oblečení začít jen více přemýšlet. Rozhodně to neznamená, že byste nyní měli všechno své oblečení z módních řetězců vyhodit a začít nakupovat pouze to  vyrobené udržitelným způsobem. Nosit dokola to, co již doma máme, ať už jsme ho v minulosti koupili kdekoliv, je také příkladem slow fashion. A pokud vám oblečení, co máte doma již nesedí? Zkuste techniku zvanou upcyklace - zkuste ho přetvořit v jiný kousek a najít mu tak nové využití. Nebojte se ani second-handů. V současné době již nejsou vnímány jako obchody pro sociálně slabé, ale můžete zde najít i velmi pěkné módní kousky.  Zajímavá je také platforma Vinted, která je obchodní sociální sítí umožňující prodej, výměnu, nákup či darování oblečení, módních doplňků i kosmetiky. A až si budete chtít příště něco koupit, můžete se zamyslet nad tzv. Cost Per Wear - neboli kolik vás stálo jedno nošení daného kousku. Pokud jste si například koupili tričko za 200 Kč a vzali si ho za sebe 100krát, CPW se rovná 2 Kč. Pokud jste si však koupili tričko za 200 Kč a vzali si ho na sebe pouze 2krát, pak je CPW rovný 100 Kč, což je výrazně více než v prvním případě. Nad CPW se vyplatí přemýšlet např. při nákupu kvalitnějšího a dražšího kousku. Můžete si samozřejmě koupit tričko za 200 Kč, avšak po 4 nošení se vám může seprat a tričko možná budete muset přeřadit do poličky "na doma". Cost per wear by byl v tomto případě 50 Kč. Pokud se však rozhodnete trochu zainvestovat a zakoupíte podobné tričko, avšak kvalitnější, za 600 Kč, které vám vydrží např. 50 nošení, CPW bude rázem pouze 12 Kč. Kromě toho, že tedy nakoupíte tričko vyrobené udržitelným způsobem, při čemž ušetříte planetu a lidé v celém dodavatelském řetězci budou spravedlivě zaplaceni, ušetříte v konečném případě i vaše vlastní peníze.

Udržitelné nakupování

Určitě chodíte i vy pravidelně do obchodu. V takovém případě si vždy sbalte vlastní nákupní tašku. Ať to je plastová taška z jiného obchodu, kterou umíte používat opakovaně nebo to je síťovaná / textilní taška, znovu použití téže tašky ušetří vám peníze a přírodě zdraví. A to se netýká pouze celého nákupu, ale i například ovoce či zeleniny. Skoro v každém supermarketu již vedle klasických jednorázových sáčků najdeme i ty znovuvyužitelné - anebo jednoduše některé ovoce či zelenina sáček ani nepotřebuje. Ve větších městech navíc často najdeme i bezobalové obchody, kde si do vlastních nádob můžete načepovat mýdlo, prací gel i některé potraviny. 

Může vám připadat, že začít žít podle principů udržitelnosti je velmi náročné, protože je tady toho tolik, co můžete udělat. Ale pro udržitelný rozvoj je důležité začít klidně i po malých krůčcích, jako třeba zařadit jeden bezmasý den týdně. Také některé aplikace vám mohou pomoci vykročit k udržitelnějšímu životu. Podívejte se třeba na aplikaci Foodgroot, díky které můžete zjistit více o původu, složení a dopadu jednotlivých potravin v nabídce našich supermarketů. Nebo třeba aplikace Klima, která vám pomůže sledovat vaši uhlíkovou stopu.

 

 

Vyberte kategorii