Alzheimerova nemoc se stává epidemií 21. století

Alzheimerova nemoc postupně ovlivňuje stárnoucí populaci. Mezi roky 2000–2019 se s nárůstem kolem 145 % stala jednou z hlavních příčin úmrtí. Jenom v České republice jí trpí zhruba 160 000 osob. Věda se snaží porozumět jejím mechanismům a hledat léčbu.

Týden mozku, tak se jmenuje akce, kterou pořádá Akademie věd ČR u příležitosti Dne mozku. Tento festival, který se koná vždy v březnu, se zaměřuje na popularizaci neurovědy. Jedna z prvních letošních přednášek se věnovala také Alzheimerově chorobě. Podle profesora Aleše Stuchlíka, který vede oddělení zaměřené na neurofyziologii paměti, je nemoc v populaci čím dál více rozšířená.

Změny v mozku při stárnutí

Odborné články, jak uvedl ve své přednášce profesor Stuchlík, uvádí, že pokud nás ve stáří nepostihne žádné neurodegenerativní onemocnění, úbytek našich nervových buněk v mozku není tak dramatický. Uvádí se 2–4 %. Pokud však onemocníme, situace se radikálně mění. Nervové buňky ubývají ve větším počtu a podstatně rychleji.

Lidé žijí déle, vědci by jim však měli umět pomoct i s poruchami paměti. „To, že se lidé dožívají vyššího věku, je dobře,“ říká profesor Aleš Benjamín Stuchlík z Fyziologického ústavu Akademie věd. Zároveň však zdůrazňuje, že věk je nejrizikovějším faktorem vzniku Alzheimerovy choroby.

Se stárnutím populace dochází k alarmujícímu vzestupu případů Alzheimerovy choroby, což z ní činí jednu z hlavních příčin úmrtí v posledních desetiletích. Přeskočila i onemocnění HIV, u té byl zaznamenán pokles jako příčina úmrtí o 65 procent. Zato Alzheimerova choroba vzrostla o 145 procent.

Vliv věku na výskyt Alzheimerovy choroby
*zdroj prof. Aleš Benjamín Stuchlík

 

Příznaky a léčba

Příznaky Alzheimerovy choroby jsou často dost zjevné. V těle se ale tato nemoc začíná projevovat dříve, než si jich stačí nemocní všimnout. „Neprojeví se to na fungování paměti a dalších funkcí pacienta, on má stále dobrou paměť, nezapomíná, ale už se v této fázi něco děje,“ vysvětluje Stuchlík.

Typickými projevy jsou poté porucha paměti nebo rozpoznávání. Struktury mozku, které jsou onemocněním zasaženy lékaři prozkoumat umí. Ale co se v nich přesně odehrává, vědci zatím úplně netuší.

Na léku však usilovně pracují a za poslední desetiletí značně pokročili. „Zdá se, že léku jsme blízko, ale tato naděje je tu už dlouho,” říká Aleš Stuchlík.

Například v roce 2021 vznikl globální výzkumný ústav INDRC se sídlem v Praze, který kombinuje biologické vědy a medicínu s přístupy umělé inteligence ke studiu a léčbě Alzheimerovy choroby a dalších neurodegenerativních nemocí. Institut je zároveň platforma pro výměnu poznatků a zkušeností pro přední světové odborníky.

Martin Tolar

Prevence proti Alzheimeru je jednoduchá

Zaměstnaná hlava, tělo a dobrý spánek. Tyto tři hlavní body jsou uváděny jako nejlepší prevence.

Je prokázáno, že pravidelný pohyb a okysličování mozku má pozitivní vliv na tvorbu nových nervových buněk. Stuchlík však dodává, že i běžná návštěva kavárny a posilování sociálních vztahů má na naše zdraví větší vliv, než by se mohlo zdát. Samota totiž našemu mozku neprospívá.

Poslední výzkumy naznačují, že mnoho z nás trpí problémy se spánkem. Je důležité si uvědomit, že mozek potřebuje odpočinek pro regeneraci a správné fungování. Bez spánku totiž dlouhodobá paměť nemůže dobře fungovat. „Ve spánku dochází ke konsolidaci, upevňování vzpomínek,“ upřesňuje profesor Stuchlík.

Alzheimerova nemoc se stává v populaci velkým problémem. Akce Týden mozku upozornila na důležitost porozumění této nemoci a nalezení účinné léčby. Prevence je prozatím nejlepším nástrojem ke zpomalení jejího výskytu. Proto ji nepodceňujme. Jsme rádi, že spolu s globálním institutem INDRC může Generali penzijní společnost spolupracovat na šíření osvěty v této problematice.

Generali penzijní společnost

Mohlo by Vás zajímat

Na vývoji léků pro Alzheimerovu chorobu se podílí i Češi
Za 25 let se zdvojnásobí počet Čechů trpících Alzheimerovou nemocí
Martin Tolar: „Alzheimerova nemoc probíhá 20 let před tím, než se objeví příznaky.“
Generali penzijní společnost a vědci z institutu INDRC spojují síly v boji proti Alzheimerově nemoci

13.05.2024

Rizika předčasného ukončení životního pojištění

Důvodů, proč začne člověk uvažovat o předčasném ukončení životního pojištění, existuje celá řada.

Člověk může přijít o práci a tím o stabilní zdroj příjmu. Můžou mu prudce vzrůst životní náklady. Nebo třeba jen dospěje k názoru, že se mu nic špatného nemůže stát.

Lákadlem je zpravidla vidina úspor na pravidelných měsíčních platbách, které mohou být v závislosti na sjednaném pojistném krytí v řádu několika tisíc Kč ale také podstatně vyšší.

Zároveň je však důležité tento případný krok pečlivě zvážit, protože skrývá celou řadu úskalí, říká Miroslav Bíma, senior produktový manažer životního pojištění v Generali Česká pojišťovna.

Ztráta pojistné ochrany

V první řadě ztratí klient předčasným ukončením životního pojištění sjednanou pojistnou ochranu, což může mít velmi vážné dopady pro něj a jeho nejbližší.

Často se také nejedná jen o ztrátu finančního plnění v případě úmrtí, což je jádrem každého životního pojištění, ale také dalších navázaných připojištění pro situace, kdy klient nezemře, ale dočasně nebo natrvalo ztratí schopnost vydělávat.

Podle Bímy se nejvíce pojistných událostí spojených s životným pojištěním – řádově desítky tisíc ročně – týká drobnějších či méně závažných úrazů a průměrná výplata se pohybuje v řádu tisíců Kč.

Vážnějších pojistných událostí s dlouhodobými dopady na klienta a jeho rodinu, jako jsou například vážná onemocnění nebo invalidita, je mnohem méně, leč vyplacené pojistné částky mohou být ve statisících Kč.

Finanční ztráta

Předčasným ukončením životního pojištění se klient také vystavuje riziku finanční ztráty, neboť tzv. odkupné, což je část nespotřebovaného pojištění, kterou mu pojišťovna vrátí, je většinou nižší než zaplacené pojistné.

Podle Bímy mají na výši odkupného vliv zejména jakékoliv nesplacené počáteční náklady spojené se založením pojistné smlouvy, poplatek za předčasné ukončení a aktuální situace na finančních trzích.

U pojištění s investiční složkou, což je státem podporovaný produkt pro zajištění rezervy na dobu po odchodu do starobního důchodu, přistupují další možná negativa, jako je například nízká hodnota podílových jednotek zvolených podkladových fondů v době zrušení pojistky.

Dodatečné zdanění

Pokud klient využil daňových odpočtů, vzniká mu zároveň povinnost zpětného dodanění uplatněných slev na dani. V případě že na pojistnou smlouvu přispíval i zaměstnavatel klienta, musí klient dodanit i tyto příspěvky.

Cena budoucího pojištění

V neposlední řadě musí klient počítat s tím, že cenu jakékoliv budoucí uzavření nové pojistné smlouvy může výrazně ovlivnit jeho aktuální zdravotní stav a vyšší vstupní věk.

„Pokud obecně dojde k předčasnému zrušení smlouvy ve vyšším věku, potom musí klient počítat s tím, že v případě zájmu o nové pojištění nezíská původně sjednané podmínky,“ říká Bíma. „Např. pojistné bude pro vybraná životní pojištění zcela jistě vyšší než to původní. S ohledem na aktuální zdravotní stav může dojít ze strany pojišťovny k uplatnění výluk na již prodělaná onemocnění nebo v krajním případě i odmítnutí přijetí klienta do pojištění.“

Podle indexu životního pojištění publikovaného v roce 2020 poradenskou společností Partners, byla průměrná měsíční cena modelového životního pojištění pro administrativní povolání 1,018 Kč pro dvacetileté , 1,323 Kč pro třicetileté a 2,014 Kč pro čtyřicetileté. Pro dělnické profese pracující v terénu se pak průměrná cena pohybovaly v závislosti na věku od 1,317 Kč do 2,471 Kč měsíčně.

Flexibilní úprava pojištění jako alternativa předčasného ukončení

Podle Bímy tlak na životní pojištění sílí zejména v dobách ekonomických otřesů.

“V Generali České pojišťovně sledujeme zvýšený zájem o úpravu nastavení pojistného krytí, mimořádné výběry z pojištění s investiční složkou nebo o předčasné ukončení pojištění vždy, když dojde ke změně finanční situace našich klientů vlivem změny ekonomického prostředí,“ vysvětluje. „Typicky jde o dopady událostí jako byla např. pandemie COVID-19 nebo propuknutí válečných událostí na Ukrajině.”

„Jednotlivé případy jsou samozřejmě individuální, nicméně nejčastějším důvodem pro ukončení pojištění je ztráta zaměstnání a s tím související zhoršení finanční situace v rodině klienta,“ dodává.

I v takto potenciálně vypjatých situacích se ale nabízí možnost flexibilní úpravy pojištění před jeho ukončením, což moderní pojistné produkty běžně umožňují, říká Bíma.

„Aktivně prodávaná životní pojištění Generali České pojišťovny a.s. představují generaci produktů, které byly od počátku konstruovány tak, aby svým nastavením umožnily reagovat na průběžně se měnící potřeby našich klientů během celého období, na které byly sjednány,“ říká Bíma. „Jednou z takových situací mohou být finanční problémy např. při již zmiňované ztrátě zaměstnání. V takovém případě má klient, po předchozí analýze situace se svým pojišťovacím poradcem, několik možností, jak na nastalou situaci reagovat. Jedná se o možnost úpravy rozsahu pojistného krytí se snížením běžně placeného pojistného nebo (u pojištění s investiční složkou) o přerušení placení pojistného, příp. využití možnosti mimořádného výběru z aktuální kapitálové hodnoty pojištění.“

Vyberte kategorii