Doba na přečtení článku jsou 3 minuty

Na vývoji léků pro Alzheimerovu chorobu se podílí i Češi

Jednou z největších výzev současného zdravotnictví je pochopení lidského mozku. Zvláště pak boj s Alzheimerovou chorobou. A do něj se zapojují i čeští vědci.

Alzheimerova choroba, progresivní neurodegenerativní onemocnění mozku, je jedním z největších zdravotních a socioekonomických problémů současné doby. V České republice trpí touto chorobou přibližně 160 tisíc lidí, přičemž celkový počet postižených může dosahovat až 400 tisíc. Vzhledem k stárnutí populace se jedná o rostoucí problém, který vyžaduje intenzivní výzkum a inovativní přístupy k léčbě.

Proto vznikl globální vědecký institut INDRC, který se zaměřuje na výzkum, diagnózu a léčbu neurologických onemocnění pomocí umělé inteligence a strojového učení. Generali penzijní společnost se loni stala jeho hrdým partnerem.

Česká stopa

Zakladatelem a předsedou správní rady INDRC je doktor Martin Tolar. Zároveň je také ředitelem americké biotechnologické společnosti Alzheon, která vyvíjí lék na Alzheimerovu nemoc.

„Před deseti lety jsme nevěděli, co nemoc způsobuje a jak správně najít pacienty, ačkoliv jsme je nutně potřebovali identifikovat, abychom mohli dobře vést klinické studie. Teď už to víme, protože díky správným biomarkerům můžeme přímo měřit míru poškozování mozku,“ sdělil Martin Tolar.

Poslechněte si podcast s Martinem Tolarem:

Martin Tolar

Do globální inciativy INDRC se zapojují i další Češi. Významnou pozici zastává doktorka a neuroložka Kateřina Sheardová z Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně nebo profesor a neurolog Jakub Hort z pražské nemocnice Motol. „V současné době léčba, která by tuto nemoc uměla vyléčit nebo jen zastavit, neexistuje,” potvrzuje neuroložka Kateřina Sheardová.

Inspirace a spolupráce

Například profesor Vladimír Mařík a Josef Šivic, oba z Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky při ČVUT, reprezentovali Česko na Misi vedoucích českých vědců a institutů v oblasti AI do Paříže, kde si vyměňovali zkušenosti s kolegy z francouzských institutů a univerzit.

S INDRC spolupracuje řada českých institucí, jako jsou Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, Technická univerzita Ostrava, Fakultní nemocnice v Motole, Národní ústav duševního zdraví, Česká alzheimerovská společnost, Alzheimer nadační fond, Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky při ČVUT, Centrum pro ekonomický výzkum a doktorské studium – Národohospodářský ústav nebo Institut pro zdravotní ekonomii, politiku a inovace (HEPII) Masarykovy Univerzity.

Spolupráce českých odborníků s mezinárodními partnery přináší nadějné výsledky a nové možnosti v boji proti Alzheimerově chorobě. Česká republika hostila v roce 2022 první vědeckou konferenci INDRC, která přilákala přední neurology a výzkumníky z celého světa, což je důkazem významného postavení ČR ve výzkumu neurodegenerativních onemocnění.

13.02.2024
Doba na přečtení článku jsou 4 minuty

Plné sjezdovky - Jaké rizika přináší?

Příčiny nehod na svahu

Co může zhoršit zimní radovánky na sjezdovkách? Úrazy na lyžích jsou nepříjemnou realitou pro mnoho milovníků zimních sportů. Jaké jsou příčiny těchto nešťastných událostí? Podíváme se na faktory, které zvyšují riziko úrazu na svahu.

Nehody na svahu mohou mít různé příčiny. Mezi nejčastější příčiny srážky na svahu patří: 

  • nedostatek zkušeností,

  • nedostatečná rychlost,

  • neznalost pravidel a značení na svahu,

  • nesprávná technika,

  • špatné povětrnostní podmínky,

  • únava,

  • kolize s ostatním lyžařským prostředím.

K těmto faktorům mohou přispět i technické problémy s odstupem od ostatních lyžařů nebo nečekané překážky na svahu, které mohou způsobit nehodu na svahu. Znalost těchto faktorů a dodržování bezpečnostních pravidel snižuje riziko nehody na svahu.

Co potřebujete nejprve před lyžováním?

Důležitou součástí každého zimního sportu by mělo být pojištění na sjezdovce. Pojištění odpovědnosti poskytuje ochranu proti nárokům vyplývajícím ze zranění a škod způsobených jiným osobám nebo na jejich majetku. V případě, že dojde na sjezdovce k nehodě a vy budete zodpovědní za škodu způsobenou někomu jinému nebo jeho majetku, pojištění pokryje náklady na náhradu škody a ochrání vás tak před finančními nepříjemnostmi. Existují také pojištění, která v případě úrazu na sjezdovce kryjí náklady na lékařskou péči, včetně nákladů na záchrannou službu nebo ošetření. Pojištění snižuje finanční zátěž v případě nečekaných událostí na sjezdovce a zajišťuje klidnou dovolenou bez zbytečného stresu.

Typy zranění způsobených na svahu.

Lyžování je zábava plná adrenalinu, ale někdy se setkáme i s nepříjemnými situacemi. Nehody na sjezdovkách mohou mít mnoho podob. Mezi nejčastější patří otřesy mozku, poranění páteře, zlomeniny, natržené svaly nebo poškození kloubů a vazů v oblasti kolen. Tato zranění mohou být různě závažná. Je důležité znát rizika zimních sportů a vědět, jak poskytnout první pomoc při těchto typech zranění. 

Jak poskytnout první pomoc při nehodě na svahu?

Zajištění bezpečnosti.

Před poskytnutím pomoci se ujistěte, že je místo nehody bezpečné pro vás i pro zraněného. Označte místo a upozorněte kolemjdoucí na možné nebezpečí.

Zkontrolujte stav zraněného.

Zkontrolujte vědomí zraněného a jeho dýchací cesty.

Zavolejte záchrannou službu.

Pokud je situace vážná, kontaktujte záchrannou službu a nahlaste polohu a stav zraněné osoby.

Poskytujte klid a pohodlí.

Ujistěte se, že je zraněný v bezpečném a stabilním prostředí. Snažte se udržet zraněného v klidu.

Ochrana před dalším poškozením.

Při podezření na zlomeninu nebo poranění páteře nedovolte zraněnému pohyb, abyste minimalizovali další poškození.

Ochrana hlavy a krku.

Při otřesu mozku nebo podezření na poranění páteře je důležité zabránit pohybu hlavy a krku.

Dbáním na bezpečnost, správným vybavením a dodržováním pravidel lze výrazně snížit riziko zranění a nehod na svahu. Zároveň je důležité myslet na pojištění, které poskytuje ochranu v případě neočekávaných událostí a zajišťuje přístup k lékařské péči v případě potřeby. Je důležité být připraven a chránit sebe i ostatní.Vyberte kategorii