Doba na přečtení článku jsou 3 minuty

Na vývoji léků pro Alzheimerovu chorobu se podílí i Češi

Jednou z největších výzev současného zdravotnictví je pochopení lidského mozku. Zvláště pak boj s Alzheimerovou chorobou. A do něj se zapojují i čeští vědci.

Alzheimerova choroba, progresivní neurodegenerativní onemocnění mozku, je jedním z největších zdravotních a socioekonomických problémů současné doby. V České republice trpí touto chorobou přibližně 160 tisíc lidí, přičemž celkový počet postižených může dosahovat až 400 tisíc. Vzhledem k stárnutí populace se jedná o rostoucí problém, který vyžaduje intenzivní výzkum a inovativní přístupy k léčbě.

Proto vznikl globální vědecký institut INDRC, který se zaměřuje na výzkum, diagnózu a léčbu neurologických onemocnění pomocí umělé inteligence a strojového učení. Generali penzijní společnost se loni stala jeho hrdým partnerem.

Česká stopa

Zakladatelem a předsedou správní rady INDRC je doktor Martin Tolar. Zároveň je také ředitelem americké biotechnologické společnosti Alzheon, která vyvíjí lék na Alzheimerovu nemoc.

„Před deseti lety jsme nevěděli, co nemoc způsobuje a jak správně najít pacienty, ačkoliv jsme je nutně potřebovali identifikovat, abychom mohli dobře vést klinické studie. Teď už to víme, protože díky správným biomarkerům můžeme přímo měřit míru poškozování mozku,“ sdělil Martin Tolar.

Poslechněte si podcast s Martinem Tolarem:

Martin Tolar

Do globální inciativy INDRC se zapojují i další Češi. Významnou pozici zastává doktorka a neuroložka Kateřina Sheardová z Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně nebo profesor a neurolog Jakub Hort z pražské nemocnice Motol. „V současné době léčba, která by tuto nemoc uměla vyléčit nebo jen zastavit, neexistuje,” potvrzuje neuroložka Kateřina Sheardová.

Inspirace a spolupráce

Například profesor Vladimír Mařík a Josef Šivic, oba z Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky při ČVUT, reprezentovali Česko na Misi vedoucích českých vědců a institutů v oblasti AI do Paříže, kde si vyměňovali zkušenosti s kolegy z francouzských institutů a univerzit.

S INDRC spolupracuje řada českých institucí, jako jsou Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, Technická univerzita Ostrava, Fakultní nemocnice v Motole, Národní ústav duševního zdraví, Česká alzheimerovská společnost, Alzheimer nadační fond, Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky při ČVUT, Centrum pro ekonomický výzkum a doktorské studium – Národohospodářský ústav nebo Institut pro zdravotní ekonomii, politiku a inovace (HEPII) Masarykovy Univerzity.

Spolupráce českých odborníků s mezinárodními partnery přináší nadějné výsledky a nové možnosti v boji proti Alzheimerově chorobě. Česká republika hostila v roce 2022 první vědeckou konferenci INDRC, která přilákala přední neurology a výzkumníky z celého světa, což je důkazem významného postavení ČR ve výzkumu neurodegenerativních onemocnění.

13.05.2024

Rizika předčasného ukončení životního pojištění

Důvodů, proč začne člověk uvažovat o předčasném ukončení životního pojištění, existuje celá řada.

Člověk může přijít o práci a tím o stabilní zdroj příjmu. Můžou mu prudce vzrůst životní náklady. Nebo třeba jen dospěje k názoru, že se mu nic špatného nemůže stát.

Lákadlem je zpravidla vidina úspor na pravidelných měsíčních platbách, které mohou být v závislosti na sjednaném pojistném krytí v řádu několika tisíc Kč ale také podstatně vyšší.

Zároveň je však důležité tento případný krok pečlivě zvážit, protože skrývá celou řadu úskalí, říká Miroslav Bíma, senior produktový manažer životního pojištění v Generali Česká pojišťovna.

Ztráta pojistné ochrany

V první řadě ztratí klient předčasným ukončením životního pojištění sjednanou pojistnou ochranu, což může mít velmi vážné dopady pro něj a jeho nejbližší.

Často se také nejedná jen o ztrátu finančního plnění v případě úmrtí, což je jádrem každého životního pojištění, ale také dalších navázaných připojištění pro situace, kdy klient nezemře, ale dočasně nebo natrvalo ztratí schopnost vydělávat.

Podle Bímy se nejvíce pojistných událostí spojených s životným pojištěním – řádově desítky tisíc ročně – týká drobnějších či méně závažných úrazů a průměrná výplata se pohybuje v řádu tisíců Kč.

Vážnějších pojistných událostí s dlouhodobými dopady na klienta a jeho rodinu, jako jsou například vážná onemocnění nebo invalidita, je mnohem méně, leč vyplacené pojistné částky mohou být ve statisících Kč.

Finanční ztráta

Předčasným ukončením životního pojištění se klient také vystavuje riziku finanční ztráty, neboť tzv. odkupné, což je část nespotřebovaného pojištění, kterou mu pojišťovna vrátí, je většinou nižší než zaplacené pojistné.

Podle Bímy mají na výši odkupného vliv zejména jakékoliv nesplacené počáteční náklady spojené se založením pojistné smlouvy, poplatek za předčasné ukončení a aktuální situace na finančních trzích.

U pojištění s investiční složkou, což je státem podporovaný produkt pro zajištění rezervy na dobu po odchodu do starobního důchodu, přistupují další možná negativa, jako je například nízká hodnota podílových jednotek zvolených podkladových fondů v době zrušení pojistky.

Dodatečné zdanění

Pokud klient využil daňových odpočtů, vzniká mu zároveň povinnost zpětného dodanění uplatněných slev na dani. V případě že na pojistnou smlouvu přispíval i zaměstnavatel klienta, musí klient dodanit i tyto příspěvky.

Cena budoucího pojištění

V neposlední řadě musí klient počítat s tím, že cenu jakékoliv budoucí uzavření nové pojistné smlouvy může výrazně ovlivnit jeho aktuální zdravotní stav a vyšší vstupní věk.

„Pokud obecně dojde k předčasnému zrušení smlouvy ve vyšším věku, potom musí klient počítat s tím, že v případě zájmu o nové pojištění nezíská původně sjednané podmínky,“ říká Bíma. „Např. pojistné bude pro vybraná životní pojištění zcela jistě vyšší než to původní. S ohledem na aktuální zdravotní stav může dojít ze strany pojišťovny k uplatnění výluk na již prodělaná onemocnění nebo v krajním případě i odmítnutí přijetí klienta do pojištění.“

Podle indexu životního pojištění publikovaného v roce 2020 poradenskou společností Partners, byla průměrná měsíční cena modelového životního pojištění pro administrativní povolání 1,018 Kč pro dvacetileté , 1,323 Kč pro třicetileté a 2,014 Kč pro čtyřicetileté. Pro dělnické profese pracující v terénu se pak průměrná cena pohybovaly v závislosti na věku od 1,317 Kč do 2,471 Kč měsíčně.

Flexibilní úprava pojištění jako alternativa předčasného ukončení

Podle Bímy tlak na životní pojištění sílí zejména v dobách ekonomických otřesů.

“V Generali České pojišťovně sledujeme zvýšený zájem o úpravu nastavení pojistného krytí, mimořádné výběry z pojištění s investiční složkou nebo o předčasné ukončení pojištění vždy, když dojde ke změně finanční situace našich klientů vlivem změny ekonomického prostředí,“ vysvětluje. „Typicky jde o dopady událostí jako byla např. pandemie COVID-19 nebo propuknutí válečných událostí na Ukrajině.”

„Jednotlivé případy jsou samozřejmě individuální, nicméně nejčastějším důvodem pro ukončení pojištění je ztráta zaměstnání a s tím související zhoršení finanční situace v rodině klienta,“ dodává.

I v takto potenciálně vypjatých situacích se ale nabízí možnost flexibilní úpravy pojištění před jeho ukončením, což moderní pojistné produkty běžně umožňují, říká Bíma.

„Aktivně prodávaná životní pojištění Generali České pojišťovny a.s. představují generaci produktů, které byly od počátku konstruovány tak, aby svým nastavením umožnily reagovat na průběžně se měnící potřeby našich klientů během celého období, na které byly sjednány,“ říká Bíma. „Jednou z takových situací mohou být finanční problémy např. při již zmiňované ztrátě zaměstnání. V takovém případě má klient, po předchozí analýze situace se svým pojišťovacím poradcem, několik možností, jak na nastalou situaci reagovat. Jedná se o možnost úpravy rozsahu pojistného krytí se snížením běžně placeného pojistného nebo (u pojištění s investiční složkou) o přerušení placení pojistného, příp. využití možnosti mimořádného výběru z aktuální kapitálové hodnoty pojištění.“

Vyberte kategorii