Ke zničení celé kuchyně STAČÍ MÁLO – například nalít na hořící pánev vodu. Hořící směs se tak rozprskne po celé lince a může způsobit podstatně rozsáhlejší škody než původní požár pánve. 

Pokud se vám vznítí olej na pánvi, použijte k jeho uhašení např. mokrý ručník, pokličku, plech či hasicí deku. Prvním krokem však vždy je vypnutí sporáku (zamezení dalšího přístupu tepla).

 

Sjednejte si pojištění majetku - dům a byt a chraňte se proti všem hrozícím nebezpečím.

22.04.2021

Jak postupovat, pokud chcete nahlásit požár nebo jiné mimořádné události?

Měli byste zmínit především toto:

  1. CO se stalo
  2. KDE se to stalo
  3. KDO volá (jméno a kontakt)

Mluvte s operátorem pomalu, s klidem a tak, aby vám rozuměl. Nezapomeňte však také na to, že krátce po vašem hovoru bude volat znovu pro ověření události, případně pro doptání se na další skutečnosti.

Za neohlášení požáru mohou být občané sankciováni, proto podobné situace nepřehlížejte a neberte je na lehkou váhu!

 

Vyberte kategorii
Tento web používá cookies za účelem optimalizace efektivního poskytování služeb. Pokud své nastavení cookies nezměníte, chápeme to jako souhlas s jejich užíváním. Další informace