Video

Jak se má správně zachovat svědek dopravní nehody?

Když se člověk stane svědkem jakkoli nepříjemné dopravní nehody, musí mít na paměti, že pro přímé účastníky této nehody je situace ještě mnohonásobně horší než pro něj. Proto je důležité být tím, kdo zachová klid a učiní potřebné kroky k tomu, aby vše proběhlo co možná nejlépe.


To znamená:

  • odstavit auto na dobře viditelném místě
  • rozsvítit výstražná světla a označit místo nehody výstražným trojúhelníkem
  • obléknout si reflexní vestu
  • poslat mimo vozovku všechny osoby, které u nehody nebudou pomáhat
  • zavolat na tísňovou linku a řídit se pokyny operátora

Každopádně je nutné myslet na to, že musí být zachován volný průjezd pro záchranné složky a své vozidlo zaparkovat tak, aby záchranáři měli k nehodě co nejlepší přístup.

Zjistěte více

Podobné zprávy

Tento web používá cookies za účelem optimalizace efektivního poskytování služeb. Pokud své nastavení cookies nezměníte, chápeme to jako souhlas s jejich užíváním. Další informace