11.04.2019

Snažme se pomáhat i sami, nečekejme na reakce ostatních

Mnohdy vidíme potenciální hrozbu (úraz, vzniklé nebezpečí, požár), ale nevíme, jak se zachovat. Většinou s rozhodováním otálíme a sázíme na to, že to někdo vyřeší za nás.

Pokud však sami nevíme, jak v dané situaci postupovat, zavolejme alespoň na tísňovou linku, která situaci vhodně zanalyzuje a podnikne další kroky. I obyčejné zavolání může pomoci, nečekejme tedy na reakce ostatních!

05.05.2021

Jak se účinně chránit během výjezdu na kolo, brusle a při dalších sportovních aktivitách?

Rodiče by pak měli být svým dětem v oblasti bezpečnosti vzorem a měli by jim vysvětlovat všechna rizika tak, aby je pochopily. Měli by je učit využívat přilbu, naučit je plavat, přecházet přes cestu apod.

Co nám říká Národní registr dětských úrazů?

  • V Česku dojde během roku asi k 500 000 případů ošetření dětských poranění.
  • Nejvíce úrazů se přihodí doma (asi ve 40 % případů), dále pak na sportovištích a v dopravě.
  • Většina úrazů je způsobena pádem z výšky pod jeden metr.
  • Zlomeniny se na celkovém počtu úrazů podílejí přibližně ze 40 %, otřes mozku z 20 %, popáleniny pak asi ze 3 %.
  • Nejčastějším obdobím, kdy dochází k nehodám u dětí, jsou letní měsíce (duben až červen).

 

Vyberte kategorii
Tento web používá cookies za účelem optimalizace efektivního poskytování služeb. Pokud své nastavení cookies nezměníte, chápeme to jako souhlas s jejich užíváním. Další informace