Podobně jako návštěvy u zubaře jsou i pracovní pohovory nervy drásající, a občas i bolestivou, součástí života. I tomu nejsuverénnějšímu manažerovi se zapotí ruce a rozechvěje hlas, když sedí na nátlakovém pohovoru. Přinášíme šikovné tipy, jak se vyhnete nervozitě a na příštím pohovoru sebevědomě zabodujete.

 

1a Sleep.pngVečer před pohovorem  

1. Dobře se vyspěte

Večer se pomalu uklidňujte a zkuste jít spát v rozumnou dobu, abyste na pohovor byli odpočatí.

2. Připravte se

Nachystejte si oblečení i dokumenty a projděte si připravené poznámky. Uvažujte o možných odpovědích na otázky, které na pohovorech obvykle padají.

3. Naplánujte si cestu

Podívejte se, jestli nehrozí dopravní zácpy nebo práce na silnicích, a naplánujte si příjezd s velkou rezervou.

 

Clock 9.50 (3).pngRáno v den pohovoru 

1. Přijďte včas

Jestli to jde, klidně si před pohovorem dejte někde poblíž kávu. Bude to příjemnější, než na jeho začátek čekat někde na recepci.

2. Představujte si úspěch

Využijte sílu zákona přitažlivosti a zažeňte negativní myšlenky – představujte si, jak pohovor úspěšně absolvujete.

3. Držení těla a úsměv

Abyste si zvýšili sebevědomí a pocit, že jste silní, nastudujte a nacvičte si sebevědomé držení těla.

4. Překontrolujte se

Než vyrazíte, ještě jednou se omrkněte v zrcadle, jestli jste se něčím nepolili nebo nemáte na zubech rtěnku.

3b Speak.pngBěhem pohovoru

1. Uvolněte se

Představujte si, že se jedná o obyčejné povídání, a ne o stresující pracovní pohovor.

2. Mluvte pomalu

Jasně vyslovujte, udržujte oční kontakt s personalistou a na otázky odpovídejte sebevědomě.

3. Nehrbte se

Seďte rovně, naklánějte se dopředu a zapojujte se do hovoru tak, abyste projevovali sebevědomí a porozumění

4. Nevrťte se

Když jste nervózní, máte ve zvyku vrtět se nebo se třeba dotýkat obličeje? Mohlo by vám pomoci, když budete držet v rukou zápisník a pero.

5. Ptejte se!

Až bude na konci prostor na dotazy, projevte svůj zájem o potenciálního zaměstnavatele tím, že se budete vyptávat. Nebojte se zeptat na cokoli, o čem ještě nebyla řeč.

18.06.2021

Jak začít podnikat, díl 1.

Stejně jako před začátkem sportovního zápasu, i před vstupem mezi podnikatele platí, že na začátku mají všichni stejné šance. Uspět se svou podnikatelskou myšlenkou tedy může v podstatě každý, pokud ji doplní i pořádným kusem poctivé práce a nasazení. Jenže o co víc každého podnikatele baví plánování růstu a vymýšlení nových nápadů, o to méně se obvykle zabývá nudnou administrativou. Právě v ní se proto často dělají chyby, které můžou mít později nepříjemné následky. Dobře zvládnutá administrativa je zkrátka základem každé zdravě fungující firmy. V tomto článku se dozvíte, jaké jsou základní možnosti, výhody a nevýhody jednotlivých forem podnikání.

Budete živnostník, nebo firma?

Ještě, než se vydáte na živnostenský úřad nebo svěříte do rukou specialistů na založení firem (většinou advokátních kanceláří a notářů), musíte udělat jedno zásadní rozhodnutí. Chcete se stát živnostníkem (fyzickou Osobou Samostatně Výdělečně Činnou neboli OSVČ), nebo majitelem firmy (tzv. právnickou osobou)? Živnostník má sice jednodušší administrativu, ale za svoje případné podnikatelské nezdary ručí celým svým majetkem. Majitel firmy bude mít více papírování, ale ručí obvykle pouze jejím majetkem. Hlavní výhody a nevýhody OSVČ a firem shrnuje následující tabulka.

živnostník vs firma

Pro přidělení živnostenského oprávnění stačí jedna návštěva živnostenského úřadu, vyplnění jednotného registračního formuláře a uhrazení správního poplatku 1 000 Kč (samozřejmě také věk 18 a více let a trestní bezúhonnost). Proces založení firmy je o poznání složitější a nejprve je potřeba se rozhodnout, jaký typ firmy se pro vás bude nejlépe hodit.

Jaký typ firmy?

Pokud chcete založit firmu, můžete si vybírat z pěti možných forem.

Nejčastějším typem firem je společnost s ručením omezeným (s.r.o.). Založení probíhá sepsáním zakladatelské listiny v případě jednoho společníka nebo společenské smlouvy v případě více společníků. Na účet firmy se skládá vklad společníka základní kapitál, který může činit minimálně jednu korunu, v praxi to ale většinou bývá víc. Z vkladu společníka se následně hradí případné závazky, dluhy, pohledávky či jiné finanční závazky firmy, pokud dojde k jejímu zániku. Ručení je tedy omezeno do výše základního kapitálu (proto společnost s ručením omezeným).

Druhým nejrozšířenějším typem obchodních společností jsou akciové společnosti (a.s.). Pokud si chcete založit akciovou společnost, musíte sepsat zakladatelskou listinu. Vklady zakladatelů a majitelů jsou následně rozděleny do akcií (cenných papírů) o stejné dílčí hodnotě. Tyto akcie současně určují práva každého akcionáře. Minimální vklad akciové společnosti činí 2 000 000 Kč. Stejně jako společnost s ručením omezením odpovídá i akciová společnost za svoje případné závazky pouze svým majetkem, nikoli majetkem svých akcionářů.

Dalším druhem obchodní společnosti je veřejná obchodní společnost (v.o.s.). K jejímu založení sice není zapotřebí vůbec žádný základní vklad, ovšem za všechny finanční pohledávky ručí její majitel vlastním majetkem. Založení v.o.s. je možné pouze společně s další plnoletou osobou, nikdy ne sami jako u společností s ručením omezeným, a je potřeba sepsat společenskou smlouvu.

Čtvrtým typem obchodních společností je družstvo. Tento specifický typ společnosti řídí sdružení podnikatelů – alespoň pět fyzických, nebo dvě právnické osoby. Minimální kapitál družstva činí 50 000 Kč. Za svoje závazky ručí družstvo celým svým majetkem, na osobní majetek členů družstva se ručení nevztahuje.

Jako pátý typ obchodních společností občas figuruje také komanditní společnost (k.s.). Dá se stručně popsat jako osobní obchodní společnost, kterou tvoří minimálně dvě osoby se specifickou rolí – komanditista a komplementář. Základní vklad v minimální výši 5 000 Kč musí do společnosti vložit pouze komanditista, komplementář tuto povinnost nemá. Komanditista ovšem po vložení vkladu nijak neručí za dluhy společnosti, za vše ručí komplementář celým svým soukromým majetkem. Toto ručení je vyváženo více právy při vedení společnosti. K založení komanditní společnosti je opět zapotřebí sepsání společenské smlouvy.

V dalším článku probereme možnost koupit už založenou firmu, výběr vhodného sídla a přehled administrativních procesů nutných pro založení firmy.

 

Další tipy související s podnikáním naleznete na našem webu Generali Česká Profi.

 

Vyberte kategorii
Tento web používá cookies za účelem optimalizace efektivního poskytování služeb. Pokud své nastavení cookies nezměníte, chápeme to jako souhlas s jejich užíváním. Další informace