Video

Buďte na silnici obezřetní a pouštějte vozidla záchranných složek. Mnohdy se totiž jedná o sekundy.

Mnohdy za námi slyšíme houkání, nevíme však, kterému vozidlu ze záchranných složek toto houkání patří. Zvláště na pozoru bychom se měli mít zejména při průjezdu vozidel hasičů, kteří mají mohutnější auta a potřebují tak více prostoru k průjezdu.


Vozidlům bychom měli v klidu uhnout, rozhodně bychom se měli vyvarovat panického brždění. „Lehkost“ celé situace tedy závisí i na nás, řidičích.

Zjistěte více

Podobné zprávy

Tento web používá cookies za účelem optimalizace efektivního poskytování služeb. Pokud své nastavení cookies nezměníte, chápeme to jako souhlas s jejich užíváním. Další informace