31.05.2021

8 rad, jak z konferenčních hovorů vytěžit co nejvíc

Práce z domu se stala novým standardem. Díky tomu trávíme mnohem více času videohovory. Bez důsledného plánování se ale mohou snadno ubrat nesprávným směrem.

Studie zjistily, že z průměrných 38 minut strávených na konferenčním hovoru je až 13 minut promarněných. Důvodů neefektivity je celá řada. Patří mezi ně například nastavování softwaru, nebo řešení rušivých vlivů.

Větší využívání videohovorů odhalilo další fenomén - únavu z konferenčních hovorů, která může vést až k vyhoření. Podle odborníků za to může několik faktorů. Například to, že musíme vynaložit mnohem větší úsilí, abychom při videohovorech interpretovali neverbální podněty. A taky si stále uvědomujeme, že ostatní nás sledují na kameře.

Přinášíme vám proto pár jednoduchých tipů, jak využít pracovní hovory co nejlépe a jak je svému týmu zpříjemnit.

1. Odstraňte rušivé podněty

Pokud se chcete vyhnout rušivým podnětům, ujistěte se, že je pozadí za vámi co nejprázdnější a prostředí co nejtišší. Pokud právě nemluvíte, vypněte si mikrofon, abyste ostatní nerušili šumem. Ještě před začátkem hovoru otestujte svá zařízení - ujistěte se, že funguje mikrofon i kamera, abyste během hovoru nezdržovali řešením technických problémů.

2. Na začátku představte strukturu

Hned v úvodu popište body jednání, což vám i vašim účastníkům pomůže se lépe soustředit a zapojovat se. Načrtněte cíle, očekávané výsledky a všechna témata, kterým se chcete věnovat. Ještě před hovorem poskytněte účastníkům možnost zařadit do programu body, které by chtěli probrat.

3. Moderujte

Konferenční hovor by měl moderovat organizátor. Na začátku si vyčleňte pár minut na konverzaci, která se netýká práce. Tato aktivita pomáhá budovat dlouhodobé vztahy i přes nedostatek osobních setkání. Potom by organizátor měl dávat slovo jednotlivým účastníkům, aby se nestalo, že začnou mluvit všichni najednou. Pokud by chtěl k tématu něco dodat jiný účastník, může se přihlásit o slovo.

4. Zapnutí kamery by mělo být dobrovolné

Pro někoho je zcela přirozené mít při konferenčních hovorech zapnutou kameru, nemusí to však platit pro všechny. Některé kolegy může kamera rušit při soustředění, pokud si chtějí dělat poznámky nebo pozorně naslouchat. Sledování sebe nebo jiných na kameře může působit rušivě a odvádět pozornost. Nechte proto každého účastníka rozhodnout za sebe, jestli si kameru zapne, nebo ne.

5. Použijte rozdělenou obrazovku

Psaní poznámek během hovoru tak bude mnohem efektivnější a přesnější. Pokud použijete rozdělenou obrazovku či dvě obrazovky, budete moci během zápisků sledovat účastníky hovoru.

Pokud používáte operační systém MacOS, nastavíte Split View tak, že podržíte tlačítko celé obrazovky, kde se vám zobrazí další možnosti. Pokud váš počítač pracuje v operačním systému Windows 10, otevřete program, který chcete mít na jedné straně obrazovky, klikněte na jeho záhlaví a potáhněte směrem k levému či pravému okraji obrazovky, dokud se vám nezobrazí předělení. Ve druhé části obrazovky se vám pak ukážou možnosti k otevření druhého programu.

6. Vyberte jednoduchý software 

Více než 50 procent uživatelů videokonferencí stráví během setkání téměř 10 minut nastavováním softwaru. Pokud zvolíte software na videohovory, který není třeba stáhnout, usnadníte život všem. Jedním z nich je například bezplatný program Google Meet, který lze spustit přímo ve webovém prohlížeči. Software si vždy předem otestujte, abyste se ujistili, že všechno funguje, jak má.

7. Respektujte lidi a jejich čas

67 % pracovníků uvedlo, že téměř polovina online setkání jim nic nepřinesla. Jedním z hlavních důvodů, které popsali, bylo i zpoždění. Nový účastník vpadne do konverzace a přeruší její plynulost. Náš mozek totiž potřebuje čas na znovunastartování koncentrace. Prokažte proto respekt vůči svým účastníkům dochvilností a neprodlužováním setkání.

8. Vyčleňte čas na otázky

Pravidelnými pauzami na otázky podpoříte zapojení účastníků do videohovoru. Zároveň budou díky tomu cítit, že je posloucháte a že na jejich názoru záleží.

I takovými jednoduchými kroky můžete zvýšit svou efektivitu, spokojenost svých klientů či zaměstnanců a přispět k tomu, aby se vaší firmě dařilo. A abyste mohli naplno věnovat řízení své firmy a ušetřili si starosti navíc, spolehněte se na kvalitní pojištění svého podnikání, které si rychle a jednoduše i bez osobního kontaktu uzavřete v pojišťovně Generali.

09.06.2021

Jak začít podnikat, díl 1.

Stejně jako před začátkem sportovního zápasu, i před vstupem mezi podnikatele platí, že na začátku mají všichni stejné šance. Uspět se svou podnikatelskou myšlenkou tedy může v podstatě každý, pokud ji doplní i pořádným kusem poctivé práce a nasazení. Jenže o co víc každého podnikatele baví plánování růstu a vymýšlení nových nápadů, o to méně se obvykle zabývá nudnou administrativou. Právě v ní se proto často dělají chyby, které můžou mít později nepříjemné následky. Dobře zvládnutá administrativa je zkrátka základem každé zdravě fungující firmy. V tomto článku se dozvíte, jaké jsou základní možnosti, výhody a nevýhody jednotlivých forem podnikání.

Budete živnostník, nebo firma?

Ještě, než se vydáte na živnostenský úřad nebo svěříte do rukou specialistů na založení firem (většinou advokátních kanceláří a notářů), musíte udělat jedno zásadní rozhodnutí. Chcete se stát živnostníkem (fyzickou Osobou Samostatně Výdělečně Činnou neboli OSVČ), nebo majitelem firmy (tzv. právnickou osobou)? Živnostník má sice jednodušší administrativu, ale za svoje případné podnikatelské nezdary ručí celým svým majetkem. Majitel firmy bude mít více papírování, ale ručí obvykle pouze jejím majetkem. Hlavní výhody a nevýhody OSVČ a firem shrnuje následující tabulka.

živnostník vs firma

Pro přidělení živnostenského oprávnění stačí jedna návštěva živnostenského úřadu, vyplnění jednotného registračního formuláře a uhrazení správního poplatku 1 000 Kč (samozřejmě také věk 18 a více let a trestní bezúhonnost). Proces založení firmy je o poznání složitější a nejprve je potřeba se rozhodnout, jaký typ firmy se pro vás bude nejlépe hodit.

Jaký typ firmy?

Pokud chcete založit firmu, můžete si vybírat z pěti možných forem.

Nejčastějším typem firem je společnost s ručením omezeným (s.r.o.). Založení probíhá sepsáním zakladatelské listiny v případě jednoho společníka nebo společenské smlouvy v případě více společníků. Na účet firmy se skládá vklad společníka základní kapitál, který může činit minimálně jednu korunu, v praxi to ale většinou bývá víc. Z vkladu společníka se následně hradí případné závazky, dluhy, pohledávky či jiné finanční závazky firmy, pokud dojde k jejímu zániku. Ručení je tedy omezeno do výše základního kapitálu (proto společnost s ručením omezeným).

Druhým nejrozšířenějším typem obchodních společností jsou akciové společnosti (a.s.). Pokud si chcete založit akciovou společnost, musíte sepsat zakladatelskou listinu. Vklady zakladatelů a majitelů jsou následně rozděleny do akcií (cenných papírů) o stejné dílčí hodnotě. Tyto akcie současně určují práva každého akcionáře. Minimální vklad akciové společnosti činí 2 000 000 Kč. Stejně jako společnost s ručením omezením odpovídá i akciová společnost za svoje případné závazky pouze svým majetkem, nikoli majetkem svých akcionářů.

Dalším druhem obchodní společnosti je veřejná obchodní společnost (v.o.s.). K jejímu založení sice není zapotřebí vůbec žádný základní vklad, ovšem za všechny finanční pohledávky ručí její majitel vlastním majetkem. Založení v.o.s. je možné pouze společně s další plnoletou osobou, nikdy ne sami jako u společností s ručením omezeným, a je potřeba sepsat společenskou smlouvu.

Čtvrtým typem obchodních společností je družstvo. Tento specifický typ společnosti řídí sdružení podnikatelů – alespoň pět fyzických, nebo dvě právnické osoby. Minimální kapitál družstva činí 50 000 Kč. Za svoje závazky ručí družstvo celým svým majetkem, na osobní majetek členů družstva se ručení nevztahuje.

Jako pátý typ obchodních společností občas figuruje také komanditní společnost (k.s.). Dá se stručně popsat jako osobní obchodní společnost, kterou tvoří minimálně dvě osoby se specifickou rolí – komanditista a komplementář. Základní vklad v minimální výši 5 000 Kč musí do společnosti vložit pouze komanditista, komplementář tuto povinnost nemá. Komanditista ovšem po vložení vkladu nijak neručí za dluhy společnosti, za vše ručí komplementář celým svým soukromým majetkem. Toto ručení je vyváženo více právy při vedení společnosti. K založení komanditní společnosti je opět zapotřebí sepsání společenské smlouvy.

V dalším článku probereme možnost koupit už založenou firmu, výběr vhodného sídla a přehled administrativních procesů nutných pro založení firmy.

 

Další tipy související s podnikáním naleznete na našem webu Generali Česká Profi.

 

Vyberte kategorii
Tento web používá cookies za účelem optimalizace efektivního poskytování služeb. Pokud své nastavení cookies nezměníte, chápeme to jako souhlas s jejich užíváním. Další informace