FAQ: Vše, co potřebujete vědět o pojištění vybavení domácnosti

Mladí lidé po celém světě, přezdívaní jako „generace nájemníků“, utvářejí dominantní podíl na trhu s pronájmy – ovšem téměř tři čtvrtiny nájemců z řad mileniálů nemají pojištění vybavení domácnosti, a jsou tak vystaveni riziku muset hradit obrovské částky v případě, že u nich dojde ke vloupání či náhodnému poškození. A není tomu tak jen u nájemců – jeden z výzkumů ukazuje, že polovina vlastníků nemovitosti nemá svou nemovitost pojištěnou vůbec.

Problém je částečně způsoben nejasnostmi ohledně toho, co pojištění zahrnuje a co skutečně kryje. To často vede k tomu, že lidé uzavírají konkrétní pojistky, například aby pojistili svá zařízení, a neuvědomují si, že tyto předměty by mohly být součástí pojištění vybavení domácnosti, a zároveň přicházejí o další možné výhody, jako třeba možnost ochrany vašich věcí, když jste na dovolené!

Navíc pojištění vybavení domácnosti je často mnohem dostupnější, než byste si mohli myslet, a to i tehdy, pokud si k němu přidáte krytí nejmodernějšího laptopu nebo zcela nového kola. Přečtěte si vše, co potřebujete vědět, abyste si vybrali pojistku, která je pro vás ideální.

Co pojištění vybavení domácnosti kryje?

Pojištění vybavení domácnosti je navržené k ochraně vašeho majetku či osobního vlastnictví v případě krádeže, ztráty, náhodného poškození, a dokonce i požáru. Umožňuje vám pokrýt náklady na nahrazení těchto předmětů, což může být v závislosti na situaci velmi nákladné.

Plány pojištění vybavení domácnosti se liší rozsahem krytí, a proto je důležité si přesně ověřit, co vaše pojistka zahrnuje a co si k ní můžete přidat pro extra krytí. Mnoho pojistek automaticky kryje poškození při požáru, záplavách, v bouři, přičemž je možné si připlatit za náhodnou ztrátu či poškození majetku.

Jaký je rozdíl mezi pojištěním vybavení domácnosti a pojištěním nemovitosti?

final_6151d6b9495b850044cfc243_675380.gif

Pojištění domácnosti ve své podstatě pokrývá věci, kterou jsou součástí struktury budovy nebo je nelze odstranit. Pojištění vybavení domácnosti pak slouží ke všemu, co si do svého domova můžete přinést nebo zase odnést, včetně nábytku, šperků, oblečení, elektrických přístrojů, a v některých případech dokonce i jídla ve vaší lednici!

 

Jaké velké pojištění vybavení domácnosti potřebuji?

To, zda využíváte základní plán pojištění nebo potřebujete řešení na míru, závisí zcela na charakteru vašich okolností a majetku, a dále na tom, co kryje vaše nájemní smlouva v případě, že pronajímáte nemovitost. Máte hodně sofistikovaných zařízení, drahou obuv a pěkné kolo a často svůj domov se svými věcmi opouštíte? Nejspíš budete potřebovat do pojistky zahrnout i tyto konkrétní věci.

Pokud si však nepotrpíte na nejnovější model telefonu a podobné záležitosti, možná vám bude stačit jen základní krytí. Ať již je vaše situace jakákoli, vždy se při nákupu pojistky ujistěte, jaký je horní limit pojistného plnění. Pokud vlastníte předměty, které tuto hodnotu převyšují, možná budete chtít investovat do extra krytí, abyste měli jistotu, že je vaše ochrana kompletní.

Potřebuji pojištění vybavení domácnosti jakožto nájemník?

final_6151d6ef4453e6015e6f91ab_782672.gif

Trh s pronájmy po celém světě vzkvétá – především mezi mladými lidmi. Podle statistik žije 30 % Evropanů v nájmu, a konkrétně v České republice tento podíl odpovídá 35 %. I přesto, že jsou nájmy populární, však stále množství nájemníků tápe v tom, co pojištění jejich bytného pokrývá a za co oni osobně nesou odpovědnost.

Abyste pokryli veškerý majetek, který si do pronajaté nemovitosti přinesete, budete nejpravděpodobněji potřebovat pojištění vybavení domácnosti, ale pokud jde o zařízení, které patří vašemu bytnému, je lepší se podívat do nájemní smlouvy a s majitelem bytu či domu probrat, za co nesete odpovědnost, pokud se některé věci rozbijí nebo dojde k jejich krádeži. To je obzvlášť důležité u nákladných položek, jako jsou televize a kuchyňské přístroje.


Kryje pojištění vybavení domácnosti pevné vybavení bytu?


Ne, protože pojištění vybavení domácnosti pokrývá pouze věci, které si lze z domova odnést. Pevné vybavení domácnosti by mělo být součástí pojištění nemovitosti, což je obvykle odpovědností vlastníka, jestliže si byt či dům pronajímáte.

 

Vztahuje se pojištění vybavení domácnosti na sofistikované přístroje?


Sofistikované přístroje jako telefony, fotoaparáty a laptopy bývají obvyklým doplňkem k základní pojistce, přičemž si často můžete vybrat, jaké přístroje zaregistrujete, a zvolit si výši pojistného krytí, jakou potřebujete. Zároveň byste si měli ověřit, jestli vaše pojistka funguje na principu „nový přístroj za starý“, tedy zda váš starý telefon bude nahrazen zcela novým modelem.

 

Pokrývá pojištění vybavení domácnosti moje cennosti mimo domov?

final_6151d71e65de92014e552bf0_572798.gif

Je to možné! Množství pojistek obsahuje dodatečnou ochranu za krytí majetku mimo váš domov v situacích, kdy si vezmete svůj laptop či šperky s sebou na dovolenou, nebo nabízí možnost doplňkového pojištění, abyste udrželi své věci v bezpečí, až už jedete kamkoli. Pokud jste náruživým cyklistou, ujistěte se, že má vaše kolo krytí jak u vás doma, tak mimo domov.

 

Jsou do pojištění vybavení domácnosti zahrnuty spotřebiče?


Věci, jako jsou kuchyňské spotřebiče, mohou být z pohledu pojištění matoucí – lidé si často nejsou jisti, zda spadají do kategorie pojištění vybavení domácnosti nebo pojištění domácnosti či nemovitosti. Nejlépe uděláte, když si zkontrolujete svou pojistku, ale obecně platí, že pevně stojící předměty, jako je zabudovaná lednice či myčka, kryje pojištění nemovitosti, zatímco volně stojící přístroje, jako je mixér nebo mikrovlnná trouba, kryje pojištění vybavení domácnosti.

 

Kolik pojištění vybavení domácnosti obvykle stojí?

Pojištění vybavení domácnosti je překvapivě dostupné, zvlášť vezmete-li v potaz, kolik položek pod něj spadá – v České republice průměrná výše pojistného krytí chrání majetek v hodnotě 477 000 Kč! Přitom průměrná výše pojištění vybavení domácnosti se pohybuje mezi 1 500–2 000 Kč ročně, což je méně, než kolik utratíte za kávu.

Dále je důležité si zjistit, jaká je v případě vašeho pojištění vybavení domácnosti spoluúčast, tedy částka, kterou musíte v případě pojistné události zaplatit. Ta se obvykle pohybuje zhruba ve výši 1 000– 10 000 Kč.

 

Pokrývá pojištění vybavení domácnosti pronajaté či zapůjčené předměty?

V současnosti je možné si pronajmout prakticky vše – od šatů od návrháře až po sadu elektronářadí – ale znamená to, že jsou tyto položky chráněny před možným poškozením či ztrátou? Naštěstí většina pojistek vybavení domácnosti obsahuje i věci u vás doma, které si pronajímáte nebo půjčujete – tedy sekačka na trávu, kterou vám zapůjčil soused, bude chráněná – ale vždy je zásadní si toto ověřit u vaší pojišťovny. Některé půjčovny mohou nabízet i vlastní pojištění, do kterého může mít pro klid duše smysl investovat.

 

 
 
30.08.2023

Jak předejít podpojištění nemovitosti

Existence pojištění je základní předpoklad

Podle letošního průzkumu České asociace pojišťoven 45% Čechů nemá pojištěnou svou nemovitost a jen o něco méně (35%) nemá pojištěnou svou domácnost. V těchto případech platí bez výjimky: žádná pojistka = žádné pojistné plnění.

Stanovení pojistné částky

Ani existence pojistky však ještě není zárukou dostatečného pojistného plnění – částky, kterou pojišťovna vyplácí v případě pojistné události. Pojistná částka totiž musí odpovídat ceně, za kterou byste v současné době koupili či postavili nemovitost na stejném místě a ve stejné či podobné kvalitě. Podle České asociace pojišťoven i zde mají Češi značné mezery. Pouze třetina pojistných smluv je například uzavřena na správnou pojistnou částku a 15 procent smluv je dokonce uzavřeno na méně než poloviční hodnotu. 

Podpojištění majetku

V případech, kdy je pojistná částka nižší než skutečná hodnota nemovitosti, mluvíme o tzv. podpojištění majetku. U podpojištěného majetku je riziko, že pojistná částka nepokryje cenu rekonstrukce nebo náklady na stavbu či koupi nové nemovitosti. “Podpojištění se netýká jen totálních škod, kdy dochází ke zničení celé stavby, ale může nastat i v případě škod dílčích,” říká Jan Marek, tiskový mluvčí Generali České pojišťovny. “Poškozený pak dostává výrazně méně, než je skutečná výše škody.” Obecně platí, že čím je smlouva starší, tím je větší riziko podpojištění, dodává Marek.

Pojištění nemovitosti vs. pojištění domácnosti

Nemovitostí se rozumí dům nebo byt se všemi jeho stavebními součástmi. Domácnost tvoří soubor hmotných movitých věcí a zařízení, sloužících k jejímu provozu. Pro plnohodnotné pojištění majetku je klíčové pojištění obou částí. Škoda se ale nemusí týkat jen vašeho majetku, jako třeba v případě, že strom z vašeho pozemku spadne na sousedovo auto. Pokud budete mít uzavřené pojištění odpovědnosti, bude to pojišťovna, a ne vy, kdo škodu zaplatí.

Pravidelná aktualizace je základ

Obecné doporučení je provádět aktualizaci smluv pojištění nemovitosti i domácnosti minimálně jednou za dva roky, nebo v případě, že se změní hodnota majetku. To se obvykle stává například z důvodu rekonstrukce, přístavby, obnovy střechy, výměny nábytku či nákupu nových spotřebičů a elektroniky. Mimořádně prudký růst cen nemovitostí a stavebních materiálů, jako je tomu v současnosti, je také významný faktor. „Okolností, která nyní velmi výrazně promlouvá do situace s trhem nemovitostí a správně nastaveným pojištěním, je zcela jistě inflace,” říká Marek. „Ta zvedá ceny nejen stavebních materiálů, ale také stavebních prací. Příklad za všechny – jestliže metr krychlový klasických střešních latí stál ještě loni 6 tisíc, dnes se prodává za téměř 11 tisíc.”

Flexibilita pojištění 

Aby nemusely být smlouvy aktualizovány neustále, pojišťovny typicky nabízejí jistou flexibilitu, než dojde ke krácení pojistného plnění vinou podpojištění. “V našich aktuálních pojistných podmínkách stojí, že pojistitel uplatní podpojištění, pokud je pojistná částka nižší o více jak 20 % než částka odpovídající pojistné hodnotě pojištěné věci bezprostředně před pojistnou událostí,“ říká Marek.

Moderní asistenční služby

V praxi se Generali Česká pojišťovna setkává i se smlouvami, které lidé neaktualizovali déle než 20 let, říká Marek. Tím nejen riskují vysoké podpojištění, ale také zastaralý produkt. „Faktem je, že pojištění majetku se vyvíjí,“ říká Marek. „Nové smlouvy přináší klientům více užitné hodnoty, protože jsou v nich například zahrnutá rizika, která ve smlouvách starých deset, dvacet let vůbec nefigurovala. Nemluvě o asistenčních službách.“ V rámci současných asistenčních služeb Generali Česká pojišťovna například zprostředkuje a uhradí zásah řemeslníků a za příplatek poskytne třeba služby opraváře elektrotechniky nebo osobního asistenta.

Volba rizik 

Pravidelnou aktualizací pojistných smluv se dá vyhnout i dalšímu úskalí, a tím je špatná volba rizik krytých pojištěním. Starší pojistné smlouvy mohou například stále rozlišovat mezi škodami způsobenými povodní a záplavou, kde povodeň je způsobena vylitím vody z břehů vodních toků a nádrží a záplava může být způsobena i z jiných vodních zdrojů jako jsou například dešťové srážky nebo tání sněhu.

Indexace pojištění

Aby pojišťovny svým klientům co nejvíce usnadnily aktualizaci pojistných smluv, nabízejí tzv. mechanismus indexace pojištění (dříve známý jako valorizace), který efekt podpojištění v případě pojištění stavby v podstatě eliminuje. Obvykle jde o zcela automatický proces, který klientům zaručí, že jejich pojistná smlouva odpovídá aktuálním cenám. „Pojistná částka je pak automaticky upravena s ohledem na vývoj spotřebního koše, inflaci a také se zohledňuje cena práce a stavebního materiálu,“ vysvětluje Marek. „Indexaci využívá zhruba třetina našich klientů, ostatní aktualizují smlouvy podle svého uvážení.“

Dokumentace pojištěného majetku

Účtenky, faktury, ale i fotografie vám pomohou doložit hodnotu pojištěného majetku v rámci likvidace pojistné události. V případě nedostatečné dokumentace se může totiž stát, že pojišťovna omezí částku, kterou vyplatí za každou nedoloženou pojištěnou věc.

Vyberte kategorii