Co dělat, když přijde povodeň

Vzhledem k tomu, že klimatická změna s sebou přináší stále extrémnější projevy počasí, pokud se váš domov nachází v rizikové oblasti, vědět, co dělat při povodni, je zásadnější než kdy dřív. Naštěstí existuje celá řada opatření, která můžete učinit předem, aby byl váš domov vodotěsný a snížili jste tak riziko poškození v případě, že by vaše obranné mechanismy selhaly. Přečtěte si našich devět praktických tipů, jak ochránit domov před povodněmi.

Jakmile svůj domov utěsníte, spočívá další krok v tom přesně zjistit, co dělat, pokud dorazí deště. Jinými slovy potřebujete plán. Dále si můžete přečíst pár tipů, co dělat, když přijde povodeň.

Prevence je při řízení záplav klíčem k úspěchu. Informujte se u místních úřadů, zda se váš dům, chata, zahrada či pozemek nenachází v zaplavené či záplavové oblasti. Kromě toho si zjistěte, jaké mají města evakuační postupy, jaká je dostupná humanitární pomoc a jaké jsou mechanismy varování a informování obyvatelstva v případě povodně.

1. Rozmístěte pytle s pískem

Je to sice trochu staromódní řešení, ale pytle s pískem stále poskytují flexibilní a snadno použitelnou ochranu. Pokud vašemu domovu hrozí zaplavení, ujistěte se, že máte vždy po ruce dostatečnou zásobu pytlů s pískem, a buďte připraveni je strategicky použít – zejména u dveří – v případě, že by předpověď počasí vypadala prapodivně.

2. Udržujte cennosti, důležité dokumenty a předměty s citovou hodnotou nad hladinou zaplavení

Pokud se váš domov nachází celý v přízemí, skladujte tyto věci pokud možno v patře nebo na horních policích. Ideálně byste veškeré tyto předměty měli mít uskladněné v jedné místnosti, nebo i jediné krabici. Pokud se předpovídají záplavy, můžete je takto rychle sebrat a přepravit je do bezpečí k vašim přátelům či rodině.

3. Přestěhujte všechen nábytek a elektroniku do horního patra

Jestliže to není prakticky proveditelné, pokuste se umístit veškerou elektroniku alespoň 1,5 m nad podlahu a obecně používejte co nejvíce nábytku z voděodolných materiálů. Například místo vestavěných kuchyňských linek z dřevovláknitých desek používejte přemístitelné volně stojící jednotky vyrobené z kovu, plastu či lakovaného dřeva.

4. Vypněte všechny rozvodné sítě

Pokud hrozí povodeň, musejí být pro vaši bezpečnost přívody plynu, vody a elektřiny všechny u hlavního uzávěru vypnuté. Nezapomeňte vše důkladně zkontrolovat.

5. Nepodstupujte žádná zbytečná rizika

Pojištění může nahradit vaše věci, ale nikoli vás. Jestli žijete v rizikové oblasti a předpověď počasí nevypadá dobře, pokud je to možné, dejte před ochranou svého domova přednost ochraně sebe a své rodiny a oblast opusťte dříve, než se spustí průtrž mračen.

6. Obraťte se na svou pojišťovnu pro radu

A pochopitelně se s dostatečným předstihem ujistěte, že jste pojištěni proti povodním.

7. Mějte po ruce pohotovostní sadu

Pokud se rozhodnete zůstat doma, je tohle naprosto nezbytné. Součástí sady by mělo být vše, co byste mohli během povodně potřebovat, jako je příruční lékárnička, svíčky, baterky, baterie, voděodolné oblečení, pokrývky, (plně nabitý) mobilní telefon, voda a instantní jídlo nepodléhající zkáze.

8. Rozmístěte vodní čerpadla

Pokud se k vám domů dostane voda, budete chtít mít po ruce alespoň jedno vodní čerpadlo. V současnosti existují přístroje, které odčerpají vodu i z hloubky 1 mm a výborně se hodí k odstranění vody ze špatně dostupných míst.

9. Pořiďte fotografie jakéhokoli poškození

Budou se vám hodit, pokud byste potřebovali uplatnit nárok na pojištění. Pro váš záznam je lepší pořídit fotografií co nejvíce.

30.08.2023

Jak předejít podpojištění nemovitosti

Existence pojištění je základní předpoklad

Podle letošního průzkumu České asociace pojišťoven 45% Čechů nemá pojištěnou svou nemovitost a jen o něco méně (35%) nemá pojištěnou svou domácnost. V těchto případech platí bez výjimky: žádná pojistka = žádné pojistné plnění.

Stanovení pojistné částky

Ani existence pojistky však ještě není zárukou dostatečného pojistného plnění – částky, kterou pojišťovna vyplácí v případě pojistné události. Pojistná částka totiž musí odpovídat ceně, za kterou byste v současné době koupili či postavili nemovitost na stejném místě a ve stejné či podobné kvalitě. Podle České asociace pojišťoven i zde mají Češi značné mezery. Pouze třetina pojistných smluv je například uzavřena na správnou pojistnou částku a 15 procent smluv je dokonce uzavřeno na méně než poloviční hodnotu. 

Podpojištění majetku

V případech, kdy je pojistná částka nižší než skutečná hodnota nemovitosti, mluvíme o tzv. podpojištění majetku. U podpojištěného majetku je riziko, že pojistná částka nepokryje cenu rekonstrukce nebo náklady na stavbu či koupi nové nemovitosti. “Podpojištění se netýká jen totálních škod, kdy dochází ke zničení celé stavby, ale může nastat i v případě škod dílčích,” říká Jan Marek, tiskový mluvčí Generali České pojišťovny. “Poškozený pak dostává výrazně méně, než je skutečná výše škody.” Obecně platí, že čím je smlouva starší, tím je větší riziko podpojištění, dodává Marek.

Pojištění nemovitosti vs. pojištění domácnosti

Nemovitostí se rozumí dům nebo byt se všemi jeho stavebními součástmi. Domácnost tvoří soubor hmotných movitých věcí a zařízení, sloužících k jejímu provozu. Pro plnohodnotné pojištění majetku je klíčové pojištění obou částí. Škoda se ale nemusí týkat jen vašeho majetku, jako třeba v případě, že strom z vašeho pozemku spadne na sousedovo auto. Pokud budete mít uzavřené pojištění odpovědnosti, bude to pojišťovna, a ne vy, kdo škodu zaplatí.

Pravidelná aktualizace je základ

Obecné doporučení je provádět aktualizaci smluv pojištění nemovitosti i domácnosti minimálně jednou za dva roky, nebo v případě, že se změní hodnota majetku. To se obvykle stává například z důvodu rekonstrukce, přístavby, obnovy střechy, výměny nábytku či nákupu nových spotřebičů a elektroniky. Mimořádně prudký růst cen nemovitostí a stavebních materiálů, jako je tomu v současnosti, je také významný faktor. „Okolností, která nyní velmi výrazně promlouvá do situace s trhem nemovitostí a správně nastaveným pojištěním, je zcela jistě inflace,” říká Marek. „Ta zvedá ceny nejen stavebních materiálů, ale také stavebních prací. Příklad za všechny – jestliže metr krychlový klasických střešních latí stál ještě loni 6 tisíc, dnes se prodává za téměř 11 tisíc.”

Flexibilita pojištění 

Aby nemusely být smlouvy aktualizovány neustále, pojišťovny typicky nabízejí jistou flexibilitu, než dojde ke krácení pojistného plnění vinou podpojištění. “V našich aktuálních pojistných podmínkách stojí, že pojistitel uplatní podpojištění, pokud je pojistná částka nižší o více jak 20 % než částka odpovídající pojistné hodnotě pojištěné věci bezprostředně před pojistnou událostí,“ říká Marek.

Moderní asistenční služby

V praxi se Generali Česká pojišťovna setkává i se smlouvami, které lidé neaktualizovali déle než 20 let, říká Marek. Tím nejen riskují vysoké podpojištění, ale také zastaralý produkt. „Faktem je, že pojištění majetku se vyvíjí,“ říká Marek. „Nové smlouvy přináší klientům více užitné hodnoty, protože jsou v nich například zahrnutá rizika, která ve smlouvách starých deset, dvacet let vůbec nefigurovala. Nemluvě o asistenčních službách.“ V rámci současných asistenčních služeb Generali Česká pojišťovna například zprostředkuje a uhradí zásah řemeslníků a za příplatek poskytne třeba služby opraváře elektrotechniky nebo osobního asistenta.

Volba rizik 

Pravidelnou aktualizací pojistných smluv se dá vyhnout i dalšímu úskalí, a tím je špatná volba rizik krytých pojištěním. Starší pojistné smlouvy mohou například stále rozlišovat mezi škodami způsobenými povodní a záplavou, kde povodeň je způsobena vylitím vody z břehů vodních toků a nádrží a záplava může být způsobena i z jiných vodních zdrojů jako jsou například dešťové srážky nebo tání sněhu.

Indexace pojištění

Aby pojišťovny svým klientům co nejvíce usnadnily aktualizaci pojistných smluv, nabízejí tzv. mechanismus indexace pojištění (dříve známý jako valorizace), který efekt podpojištění v případě pojištění stavby v podstatě eliminuje. Obvykle jde o zcela automatický proces, který klientům zaručí, že jejich pojistná smlouva odpovídá aktuálním cenám. „Pojistná částka je pak automaticky upravena s ohledem na vývoj spotřebního koše, inflaci a také se zohledňuje cena práce a stavebního materiálu,“ vysvětluje Marek. „Indexaci využívá zhruba třetina našich klientů, ostatní aktualizují smlouvy podle svého uvážení.“

Dokumentace pojištěného majetku

Účtenky, faktury, ale i fotografie vám pomohou doložit hodnotu pojištěného majetku v rámci likvidace pojistné události. V případě nedostatečné dokumentace se může totiž stát, že pojišťovna omezí částku, kterou vyplatí za každou nedoloženou pojištěnou věc.

Vyberte kategorii