13.06.2018

Zachránit život můžete i vy. Držte se několika pravidel

Včasnou a správnou reakcí už bylo zachráněno tisíce lidských životů. Jak by se člověk měl zachovat v situaci, kdy se někdo další ocitl v ohrožení života? První pravidlo zní: zachovejte klid a nepropadejte panice. Při záchraně raněné osoby postupujte následovně:

  • Zjistěte, zda osoba masivně krvácí
  • Pokud ano, krvácení zastavte
  • Zajistěte průchodnost dýchacích cest
  • Zavolejte na linku 155
  • Pokud má daná osoba potíže s dýcháním, zahajte resuscitaci a přímou srdeční masáž

Nezapomínejte však nikdy na to, že při záchraně života musíte vždy dávat pozor i na sebe. Například při resuscitaci to může znamenat prostřídat se u nepřímé srdeční masáže s někým jiným.

 

Naše pojištění poskytuje ochranu miminkům, teeneagerům i seniorům, a je proto ideální pro celé rodiny.

05.05.2021

Jak se účinně chránit během výjezdu na kolo, brusle a při dalších sportovních aktivitách?

Rodiče by pak měli být svým dětem v oblasti bezpečnosti vzorem a měli by jim vysvětlovat všechna rizika tak, aby je pochopily. Měli by je učit využívat přilbu, naučit je plavat, přecházet přes cestu apod.

Co nám říká Národní registr dětských úrazů?

  • V Česku dojde během roku asi k 500 000 případů ošetření dětských poranění.
  • Nejvíce úrazů se přihodí doma (asi ve 40 % případů), dále pak na sportovištích a v dopravě.
  • Většina úrazů je způsobena pádem z výšky pod jeden metr.
  • Zlomeniny se na celkovém počtu úrazů podílejí přibližně ze 40 %, otřes mozku z 20 %, popáleniny pak asi ze 3 %.
  • Nejčastějším obdobím, kdy dochází k nehodám u dětí, jsou letní měsíce (duben až červen).

 

Vyberte kategorii
Tento web používá cookies za účelem optimalizace efektivního poskytování služeb. Pokud své nastavení cookies nezměníte, chápeme to jako souhlas s jejich užíváním. Další informace