Video

Zachránit život můžete i vy. Držte se několika pravidel

Včasnou a správnou reakcí už bylo zachráněno tisíce lidských životů. Jak by se člověk měl zachovat v situaci, kdy se někdo další ocitl v ohrožení života? První pravidlo zní: zachovejte klid a nepropadejte panice. Při záchraně raněné osoby postupujte následovně:


  • Zjistěte, zda osoba masivně krvácí
  • Pokud ano, krvácení zastavte
  • Zajistěte průchodnost dýchacích cest
  • Zavolejte na linku 155
  • Pokud má daná osoba potíže s dýcháním, zahajte resuscitaci a přímou srdeční masáž

Nezapomínejte však nikdy na to, že při záchraně života musíte vždy dávat pozor i na sebe. Například při resuscitaci to může znamenat prostřídat se u nepřímé srdeční masáže s někým jiným.

 

Naše pojištění poskytuje ochranu miminkům, teeneagerům i seniorům, a je proto ideální pro celé rodiny.

Zjistěte více

Podobné zprávy

Tento web používá cookies za účelem optimalizace efektivního poskytování služeb. Pokud své nastavení cookies nezměníte, chápeme to jako souhlas s jejich užíváním. Další informace