Loading...

Víte, jak správně uhasit žehličku?

Žehlení je jedna z těch domácích činností, při kterých vznikají poměrně často nehody různého rozsahu.


A nejedná se pouze o popáleniny na kůži či propálení oblíbených košilí. Žehlička totiž dokáže například vlivem špatné manipulace nebo opotřebení začít hořet a způsobit i velký požár. Při včasném a správném zásahu se ale i taková nehoda může obejít bez trvalých následků na vašem zdraví a majetku.

 

Jak postupovat při požáru žehličky?

  • vypojit žehličku ze zásuvky

  • odstranit z blízkosti žehličky hořlavé materiály

  • polít žehličku vodou

  • zavolat hasiče

 

Obsah webu STAČÍ MÁLO byl tvořen v úzké spolupráci s profesionálním hasičským sborem.
Ten zajistil bezproblémový průběh všech realizací, které s sebou nesly jakákoli bezpečnostní rizika.

Další podobné zprávy

Tento web používá cookies za účelem optimalizace efektivního poskytování služeb. Pokud své nastavení cookies nezměníte, chápeme to jako souhlas s jejich užíváním. Další informace