Pravidelná kontrola komínů snižuje riziko vzniku požáru

Zákon nám říká, že kontrola komínů je povinná. Má k tomu velmi dobrý důvod: pravidelnými prohlídkami můžeme předejít tragickým událostem a nebezpečným požárům. Víte, na co si dát pozor a jak udělat pro bezpečí lidí a majetku maximum?

Když zanedbáme údržbu komínů, hrozí nám pořádné problémy. Jde například o rozsáhlé a nebezpečné požáry či otravy kysličníkem uhelnatým. A proto je pravidelné čištění a kontroly všech spalinových cest (spotřebičů, kouřovodů a komínů) důležitou součástí požární bezpečnosti. Ne každý ale ví, co přesně zákon nařizuje. Pojďme si v tom tedy udělat jasno.

1. Které spalinové cesty se musí kontrolovat?

Všechny, které se používají. Nezkontrolované cesty se používat nesmějí.

2. Jak často se musí spalinové cesty kontrolovat a čistit?

Spalinové cesty je nutné udržovat jedenkrát až třikrát za rok, v závislosti na povaze provozu a druhu paliva. O co všechno v takové údržbě jde? O povinnou kontrolu, při níž odborník zhodnotí funkčnost, čištění - tedy o odstranění nečistot ze spotřebiče, kouřovodu a komínu, a vybírání nebo též odstranění nečistot nahromaděných při provozu i při čištění spalinových cest.

3. Co vše se za spalinovou cestu považuje?

Spalinová cesta se skládá ze tří částí: spotřebič, kouřovod a komín.

4. Může si člověk čištění spalinových cest provádět sám?

Je třeba rozlišovat mezi kontrolou, čištěním a vybíráním spalinových cest. Zatímco kontrolu musí provádět firma nebo živnostník v oboru kominictví, čištění a vybírání je možné zařídit svépomocí. Navíc je také rozdíl mezi kontrolou a revizí spalinových cest.

5. Je odborné čištění komínů a spalinových cest drahé?

Údržba komínů a dalších součástí spalinových cest samozřejmě není zadarmo. Dobře fungující komíny ale uspoří za vytápění. Nehledě na to, že vůbec nejdražší je požár, který spolkne celou domácnost.

Sjednejte si pojištění majetku - dům a byt a chraňte se proti všem hrozícím nebezpečím.

01.12.2022

Vánoce jsou svátky klidu, ale „oheň na střeše“ hrozí dvojnásob

5 kroků, jak zajistit Vánoce bez požáru

 

1. Myslete na vhodné podložky

Pod každou svíčku, purpuru či františka je nutné dát stabilní podložku z nehořlavého materiálu, která zabrání přímému kontaktu s podkladem. V případě adventních věnců je potřeba obstarat podložky bodcem, aby nehrozilo převrácení svíček.

2. Svíčky umísťujte daleko od hořlavých materiálů

Nikdy nepokládejte svíčky do blízkosti dřeva, záclon, textilií a dalších hořlavých materiálů. Svíčky rozhodně neumisťujte do průvanu.

3. Pozor na děti a zvířata

Pokud máte doma malé děti nebo domácí mazlíčky, zajistěte, aby na svíčky, prskavky ani františky nikdo z nich nedosáhl.

4. Svíčky a materiál na adventní věnec vybírejte pozorně

Adventní věnec nemá být vyroben z extrémně hořlavých materiálů, jako jsou suché dřevěné větvičky, piliny a podobně. Na věnec neumísťujte dlouhé a úzké svíčky, které hoří rychle, a riziko, že zapálí své okolí, je tedy vyšší.

5. Nikdy nenechávejte oheň bez dozoru

Každá zapálená svíčka, františek či prskavka musí být pod stálým dohledem, aby člověk mohl v případě jakékoli nehody ihned zakročit.

 

Co dělat, když u vás doma začne hořet?

I když se člověk snaží sebevíc, může se stát, že si plamínek svíčky nebo třeba jiskřička prskavky najde cestičku a způsobí požár. Pokud se tak stane, je nutné rychle jednat. Nejjistější je samozřejmě volat hasiče, pokud to však mohutnost požáru ještě dovoluje, můžete se pokusit oheň dostat pod kontrolu i sami.

Rozhodli jste se hasit? Vypsali jsme pro vás vhodné prostředky pro hašení tří nejčastějších typů požárů domácností ve vánočním období:

 • Požár z adventních věnců, svíček

  • mokrý hadr, ručník
  • peřina

  • hasicí deka

 • Požár jedlých tuků vzniklý při vaření

  • vlhký ručník nebo utěrka

  • poklička, plech

  • hasicí deka

 • Hořící elektronika

  • práškový hasicí přístroj

  • sněhový hasicí přístroj

  • hasicí deka

 

Sjednejte si pojištění majetku od Generali Česká pojištovna

Vyberte kategorii