Loading...

Pravidelná kontrola komínů snižuje riziko vzniku požáru

Víte, že kontrola komínů je nejen ze zákona povinná, ale i velmi důležitá pro předcházení tragickým událostem?


Pravidelné čištění a kontroly všech spalinových cest (spotřebičů, kouřovodů a komínů) jsou důležitou součástí požární bezpečnosti. Údržba komínů je nutná z toho důvodu, že její zanedbání bývá příčinou velmi rozsáhlých a nebezpečných požárů, ale i otrav kysličníkem uhelnatým.

Ne každý ale přesně ví, co přesně zákon říká. Pojďme si v tom tedy udělat jasno.

 

1. Které spalinové cesty se musí kontrolovat?

Všechny, které se používají. Nezkontrolované cesty se používat nesmějí.

 

2. Jak často se musí spalinové cesty kontrolovat a čistit?

Spalinové cesty je nutné udržovat 1x – 3x za rok, v závislosti na povaze provozu a druhu paliva.

Povinná je kontrola (= odborné zhodnocení funkčnosti), čištění (=odstranění nečistot ze spotřebiče, kouřovodu a komínu) a vybírání (= odstranění nečistot nahromaděných při provozu i při čištění) spalinových cest.

 

3. Co vše se za spalinovou cestu považuje?

Spalinová cesta se skládá ze tří částí: spotřebič, kouřovod, komín

 

4. Může si člověk čištění spalinových cest provádět sám?

Je potřeba rozlišovat mezi kontrolou, čištěním a vybíráním spalinových cest. Zatímco kontrolu musí provádět firma nebo živnostník v oboru kominictví, čištění a vybírání je možné činit svépomocí.

 

5. Je odborné čištění komínů a spalinových cest drahé?

Údržba komínů a dalších součástí spalinových cest samozřejmě není zadarmo. Vydané náklady by se však měly vykompenzovat úsporami za vytápění, které díky pravidelné údržbě a optimalizaci cest získá.

 

Sjednejte si pojištění majetku - dům a byt a chraňte se proti všem hrozícím nebezpečím.

Obsah webu STAČÍ MÁLO byl tvořen v úzké spolupráci s profesionálním hasičským sborem.
Ten zajistil bezproblémový průběh všech realizací, které s sebou nesly jakákoli bezpečnostní rizika.

Další podobné zprávy

Hasit hořící pánev s olejem vodou? Rozhodně ne!

Článek01. 12. 2017

I zkušeným kuchařům se může stát, že jim na sporáku při vaření začne něco hořet, aniž by to byl jejich záměr. Je proto potřeba být na takovou situaci připraven a vědět, jak se v ní zachovat.

Vánoce jsou svátky klidu, ale „oheň na střeše“ hrozí dvojnásob

Článek01. 12. 2017

Adventní věnec, prskavky, svíčky, purpura, františky. To vše přidává rok co rok na vánoční atmosféře v řadě domovů. Při neopatrném zacházení však tyto věci mohou proměnit chvíle vánoční pohody v katas...

Suché vánoční stromečky už způsobily nejeden požár. Zbytečně!

Článek22. 01. 2018

Přežili jste veškeré nástrahy vánočních svátků bez problémů? Gratulujeme! Dejte si ale pozor, aby k vám největší vánoční katastrofa nedorazila třeba až na konci ledna. I to se totiž může stát.

Tento web používá cookies za účelem optimalizace efektivního poskytování služeb. Pokud své nastavení cookies nezměníte, chápeme to jako souhlas s jejich užíváním. Další informace