Článek

Pravidelná kontrola komínů snižuje riziko vzniku požáru

Víte, že kontrola komínů je nejen ze zákona povinná, ale i velmi důležitá pro předcházení tragickým událostem?


Pravidelné čištění a kontroly všech spalinových cest (spotřebičů, kouřovodů a komínů) jsou důležitou součástí požární bezpečnosti. Údržba komínů je nutná z toho důvodu, že její zanedbání bývá příčinou velmi rozsáhlých a nebezpečných požárů, ale i otrav kysličníkem uhelnatým.

Ne každý ale přesně ví, co přesně zákon říká. Pojďme si v tom tedy udělat jasno.

 

1. Které spalinové cesty se musí kontrolovat?

Všechny, které se používají. Nezkontrolované cesty se používat nesmějí.

 

2. Jak často se musí spalinové cesty kontrolovat a čistit?

Spalinové cesty je nutné udržovat 1x – 3x za rok, v závislosti na povaze provozu a druhu paliva.

Povinná je kontrola (= odborné zhodnocení funkčnosti), čištění (=odstranění nečistot ze spotřebiče, kouřovodu a komínu) a vybírání (= odstranění nečistot nahromaděných při provozu i při čištění) spalinových cest.

 

3. Co vše se za spalinovou cestu považuje?

Spalinová cesta se skládá ze tří částí: spotřebič, kouřovod, komín

 

4. Může si člověk čištění spalinových cest provádět sám?

Je potřeba rozlišovat mezi kontrolou, čištěním a vybíráním spalinových cest. Zatímco kontrolu musí provádět firma nebo živnostník v oboru kominictví, čištění a vybírání je možné činit svépomocí.

 

5. Je odborné čištění komínů a spalinových cest drahé?

Údržba komínů a dalších součástí spalinových cest samozřejmě není zadarmo. Vydané náklady by se však měly vykompenzovat úsporami za vytápění, které díky pravidelné údržbě a optimalizaci cest získá.

 

Sjednejte si pojištění majetku - dům a byt a chraňte se proti všem hrozícím nebezpečím.

Zjistěte více

Podobné zprávy

Tento web používá cookies za účelem optimalizace efektivního poskytování služeb. Pokud své nastavení cookies nezměníte, chápeme to jako souhlas s jejich užíváním. Další informace