28.02.2018

Pravidelná kontrola komínů snižuje riziko vzniku požáru

Víte, že kontrola komínů je nejen ze zákona povinná, ale i velmi důležitá pro předcházení tragickým událostem?

Pravidelné čištění a kontroly všech spalinových cest (spotřebičů, kouřovodů a komínů) jsou důležitou součástí požární bezpečnosti. Údržba komínů je nutná z toho důvodu, že její zanedbání bývá příčinou velmi rozsáhlých a nebezpečných požárů, ale i otrav kysličníkem uhelnatým.

Ne každý ale přesně ví, co přesně zákon říká. Pojďme si v tom tedy udělat jasno.

 

1. Které spalinové cesty se musí kontrolovat?

Všechny, které se používají. Nezkontrolované cesty se používat nesmějí.

 

2. Jak často se musí spalinové cesty kontrolovat a čistit?

Spalinové cesty je nutné udržovat 1x – 3x za rok, v závislosti na povaze provozu a druhu paliva.

Povinná je kontrola (= odborné zhodnocení funkčnosti), čištění (=odstranění nečistot ze spotřebiče, kouřovodu a komínu) a vybírání (= odstranění nečistot nahromaděných při provozu i při čištění) spalinových cest.

 

3. Co vše se za spalinovou cestu považuje?

Spalinová cesta se skládá ze tří částí: spotřebič, kouřovod, komín

 

4. Může si člověk čištění spalinových cest provádět sám?

Je potřeba rozlišovat mezi kontrolou, čištěním a vybíráním spalinových cest. Zatímco kontrolu musí provádět firma nebo živnostník v oboru kominictví, čištění a vybírání je možné činit svépomocí.

 

5. Je odborné čištění komínů a spalinových cest drahé?

Údržba komínů a dalších součástí spalinových cest samozřejmě není zadarmo. Vydané náklady by se však měly vykompenzovat úsporami za vytápění, které díky pravidelné údržbě a optimalizaci cest získá.

 

Sjednejte si pojištění majetku - dům a byt a chraňte se proti všem hrozícím nebezpečím.

22.04.2021

Jak postupovat, pokud chcete nahlásit požár nebo jiné mimořádné události?

Měli byste zmínit především toto:

  1. CO se stalo
  2. KDE se to stalo
  3. KDO volá (jméno a kontakt)

Mluvte s operátorem pomalu, s klidem a tak, aby vám rozuměl. Nezapomeňte však také na to, že krátce po vašem hovoru bude volat znovu pro ověření události, případně pro doptání se na další skutečnosti.

Za neohlášení požáru mohou být občané sankciováni, proto podobné situace nepřehlížejte a neberte je na lehkou váhu!

 

Vyberte kategorii
Tento web používá cookies za účelem optimalizace efektivního poskytování služeb. Pokud své nastavení cookies nezměníte, chápeme to jako souhlas s jejich užíváním. Další informace