20.12.2017

Požár od převrhnuté svíčky

O Vánocích zdobí naše domovy svíčky, adventní věnec, prskavky, purpura či františky. Při užívání si pohodové atmosféry je však třeba mít na paměti, že při neopatrném zacházení nebo ponecháním ohně bez dozoru může dojít k požáru s katastrofickými následky.

Sjednejte si pojištění majetku - dům a byt a chraňte se proti všem hrozícím nebezpečím.

22.04.2021

Jak postupovat, pokud chcete nahlásit požár nebo jiné mimořádné události?

Měli byste zmínit především toto:

  1. CO se stalo
  2. KDE se to stalo
  3. KDO volá (jméno a kontakt)

Mluvte s operátorem pomalu, s klidem a tak, aby vám rozuměl. Nezapomeňte však také na to, že krátce po vašem hovoru bude volat znovu pro ověření události, případně pro doptání se na další skutečnosti.

Za neohlášení požáru mohou být občané sankciováni, proto podobné situace nepřehlížejte a neberte je na lehkou váhu!

 

Vyberte kategorii
Tento web používá cookies za účelem optimalizace efektivního poskytování služeb. Pokud své nastavení cookies nezměníte, chápeme to jako souhlas s jejich užíváním. Další informace