Loading...

Požár od převrhnuté svíčky

O Vánocích zdobí naše domovy svíčky, adventní věnec, prskavky, purpura či františky. Při užívání si pohodové atmosféry je však třeba mít na paměti, že při neopatrném zacházení nebo ponecháním ohně bez dozoru může dojít k požáru s katastrofickými následky.


Galerie

Obsah webu STAČÍ MÁLO byl tvořen v úzké spolupráci s profesionálním hasičským sborem.
Ten zajistil bezproblémový průběh všech realizací, které s sebou nesly jakákoli bezpečnostní rizika.

Další podobné zprávy

Tento web používá cookies za účelem optimalizace efektivního poskytování služeb. Pokud své nastavení cookies nezměníte, chápeme to jako souhlas s jejich užíváním. Další informace