17.12.2018

Používání zábavní pyrotechniky má jasná pravidla

Chcete si užít silvestrovské zábavy se vším všudy, včetně odpalování ohňostroje? Můžete. Nezapomeňte ale na to, že i tato zábava má svá pravidla, která je nutné dodržet, abyste se vyhnuli nepříjemnostem či zraněním.

  • Výrobek musí mít platnou certifikaci
  • Výrobek musí být opatřen českým návodem k použití
  • Pyrotechniku je třeba používat přesně podle návodu
  • Je nutné vybrat vhodné místo k odpalování

Víte, na jakém místě a za jakých okolností můžete, nebo naopak nemůžete vypouštět ohňostroje? Mrkněte na naše video.

 

05.05.2021

Jak se účinně chránit během výjezdu na kolo, brusle a při dalších sportovních aktivitách?

Rodiče by pak měli být svým dětem v oblasti bezpečnosti vzorem a měli by jim vysvětlovat všechna rizika tak, aby je pochopily. Měli by je učit využívat přilbu, naučit je plavat, přecházet přes cestu apod.

Co nám říká Národní registr dětských úrazů?

  • V Česku dojde během roku asi k 500 000 případů ošetření dětských poranění.
  • Nejvíce úrazů se přihodí doma (asi ve 40 % případů), dále pak na sportovištích a v dopravě.
  • Většina úrazů je způsobena pádem z výšky pod jeden metr.
  • Zlomeniny se na celkovém počtu úrazů podílejí přibližně ze 40 %, otřes mozku z 20 %, popáleniny pak asi ze 3 %.
  • Nejčastějším obdobím, kdy dochází k nehodám u dětí, jsou letní měsíce (duben až červen).

 

Vyberte kategorii
Tento web používá cookies za účelem optimalizace efektivního poskytování služeb. Pokud své nastavení cookies nezměníte, chápeme to jako souhlas s jejich užíváním. Další informace