Video

Nezapomněli jste na kontrolu spalinových cest?

Kontrolu, případně revizi (pokud si to okolnosti žádají – viz článek "Revize komínů – kdy a proč je nutné ji provádět?"), spalinových cest by měl člověk zajistit před zahájením topné sezóny, a to nejen doma, ale i například na chalupě či dalších objektech, které se v zimě využívají.


Pokud kontrolu podceníte, nemusí se nic stát. V případě, že ale dojde k jakémukoli problému a zjistí se, že spalinové cesty nebyly odborně zkontrolovány, hrozí vám jednak pokuta a jednak vám pravděpodobně pojišťovna neproplatí škody. V krajním případě pak hrozí i otrava přítomných lidí oxidem uhelnatým.

Zjistěte více

Podobné zprávy

Tento web používá cookies za účelem optimalizace efektivního poskytování služeb. Pokud své nastavení cookies nezměníte, chápeme to jako souhlas s jejich užíváním. Další informace