27.11.2018

Nezapomněli jste na kontrolu spalinových cest?

Kontrolu, případně revizi (pokud si to okolnosti žádají – viz článek "Revize komínů – kdy a proč je nutné ji provádět?"), spalinových cest by měl člověk zajistit před zahájením topné sezóny, a to nejen doma, ale i například na chalupě či dalších objektech, které se v zimě využívají.

Pokud kontrolu podceníte, nemusí se nic stát. V případě, že ale dojde k jakémukoli problému a zjistí se, že spalinové cesty nebyly odborně zkontrolovány, hrozí vám jednak pokuta a jednak vám pravděpodobně pojišťovna neproplatí škody. V krajním případě pak hrozí i otrava přítomných lidí oxidem uhelnatým.

22.04.2021

Jak postupovat, pokud chcete nahlásit požár nebo jiné mimořádné události?

Měli byste zmínit především toto:

  1. CO se stalo
  2. KDE se to stalo
  3. KDO volá (jméno a kontakt)

Mluvte s operátorem pomalu, s klidem a tak, aby vám rozuměl. Nezapomeňte však také na to, že krátce po vašem hovoru bude volat znovu pro ověření události, případně pro doptání se na další skutečnosti.

Za neohlášení požáru mohou být občané sankciováni, proto podobné situace nepřehlížejte a neberte je na lehkou váhu!

 

Vyberte kategorii
Tento web používá cookies za účelem optimalizace efektivního poskytování služeb. Pokud své nastavení cookies nezměníte, chápeme to jako souhlas s jejich užíváním. Další informace