Loading...

Musíte se evakuovat? Dbejte pokynů záchranných složek

Mimořádné události si často žádají i mimořádná opatření. Jedním z nich může být i evakuace. O té se ale člověk musí nějak dozvědět. Jestliže se tedy nacházíte na místě, kde se děje něco neobvyklého (např. povodně), nezapomínejte pozorně sledovat vývoj celé situace v médiích.


Co myslíte – v případě, že vás záchranné složky či složky policie ČR vyzvou k evakuaci, máte povinnost uposlechnout, sbalit to nejnutnější a co nejdříve dané místo opustit? Nebo je volba na vás? Poslechněte si vyjádření odborníka na tomto videu.  

Obsah webu STAČÍ MÁLO byl tvořen v úzké spolupráci s profesionálním hasičským sborem.
Ten zajistil bezproblémový průběh všech realizací, které s sebou nesly jakákoli bezpečnostní rizika.

Další podobné zprávy

Jak bezpečně a efektivně ošetřit drobné popáleniny?

Článek01. 02. 2018

Kůže je největším orgánem lidského těla, který plní velkou řadu funkcí. I když mnohé popáleniny nemusí na první pohled vypadat nebezpečně, často je to pouze zdání, které klame. Popáleniny a opařeniny...

Tento web používá cookies za účelem optimalizace efektivního poskytování služeb. Pokud své nastavení cookies nezměníte, chápeme to jako souhlas s jejich užíváním. Další informace