06.09.2018

Musíte se evakuovat? Dbejte pokynů záchranných složek

Mimořádné události si často žádají i mimořádná opatření. Jedním z nich může být i evakuace. O té se ale člověk musí nějak dozvědět. Jestliže se tedy nacházíte na místě, kde se děje něco neobvyklého (např. povodně), nezapomínejte pozorně sledovat vývoj celé situace v médiích.

Co myslíte – v případě, že vás záchranné složky či složky policie ČR vyzvou k evakuaci, máte povinnost uposlechnout, sbalit to nejnutnější a co nejdříve dané místo opustit? Nebo je volba na vás? Poslechněte si vyjádření odborníka na tomto videu.  

15.10.2021

Virtuální zdravotní péče je tady

Telemedicína měla původně umožnit péči o pacienty v odlehlých oblastech – ale díky prudkému rozvoji technologií a pohodlí a praktičnosti virtuální komunikace se její využití rychle stává normou. Ve Francii, Itálii, Španělsku, Německu a Británii loni 15 % lékařů uskutečnilo virtuální schůzky s pacienty. Dalších 41 % se o takovou možnost zajímá. 

Generali_The Rise in Virtual Healthcare_Infographic_CZECH_04.10.21 (1).jpg

 

Vyberte kategorii