Video

Musíte se evakuovat? Dbejte pokynů záchranných složek

Mimořádné události si často žádají i mimořádná opatření. Jedním z nich může být i evakuace. O té se ale člověk musí nějak dozvědět. Jestliže se tedy nacházíte na místě, kde se děje něco neobvyklého (např. povodně), nezapomínejte pozorně sledovat vývoj celé situace v médiích.


Co myslíte – v případě, že vás záchranné složky či složky policie ČR vyzvou k evakuaci, máte povinnost uposlechnout, sbalit to nejnutnější a co nejdříve dané místo opustit? Nebo je volba na vás? Poslechněte si vyjádření odborníka na tomto videu.  

Zjistěte více

Podobné zprávy

Tento web používá cookies za účelem optimalizace efektivního poskytování služeb. Pokud své nastavení cookies nezměníte, chápeme to jako souhlas s jejich užíváním. Další informace