15.02.2018

Malý požár dokážete vyřešit pomocí mokrého hadru nebo ručníku

K úspěšnému uhašení hořící pánve je potřeba v první řadě zamezit přísun kyslíku k ohni.

To je možné udělat několika způsoby. Nejrychlejším je asi použití pokličky. Jenomže je možné, že ne ke každé pánvi máte doma k dispozici odpovídající pokličku.

V těchto případech je ideální použít vlhký hadr, utěrku či ručník, kterým jednoduše hořící pánev překryjete. Dále je potřeba zavolat hasičům a informovat je o nastalé situaci. Ti vám odborně poradí, co dělat dál.

 

Postup při hašení pánve mokrým hadrem:

  • Vypnout sporák (zamezit dalšímu přístupu tepla)

  • Zamezit mokrým hadrem přísunu vzduchu do pánve

  • Volat hasiče

  • Hadr nesundávat a vyčkat na pokyny hasičů

 

O tom, že hašení mokrým hadrem skutečně funguje, se můžete přesvědčit v našem videu, které jsme natáčeli ve spolupráci s týmem profesionálních hasičů.

 

Sjednejte si pojištění majetku - dům a byt a chraňte se proti všem hrozícím nebezpečím.

 

22.04.2021

Jak postupovat, pokud chcete nahlásit požár nebo jiné mimořádné události?

Měli byste zmínit především toto:

  1. CO se stalo
  2. KDE se to stalo
  3. KDO volá (jméno a kontakt)

Mluvte s operátorem pomalu, s klidem a tak, aby vám rozuměl. Nezapomeňte však také na to, že krátce po vašem hovoru bude volat znovu pro ověření události, případně pro doptání se na další skutečnosti.

Za neohlášení požáru mohou být občané sankciováni, proto podobné situace nepřehlížejte a neberte je na lehkou váhu!

 

Vyberte kategorii
Tento web používá cookies za účelem optimalizace efektivního poskytování služeb. Pokud své nastavení cookies nezměníte, chápeme to jako souhlas s jejich užíváním. Další informace