Video

Kdo je mobilní technik a co má během řešení pojistné události na starosti?

Řešení pojistných událostí se účastní mnoho subjektů, jedním z nich je také mobilní technik, který vyjíždí na dané místo a dokumentuje jej.


Po důkladném zdokumentování probíhá soupis všech škod. Tento soupis je pak nadále posílán směrem k likvidátorovi, který se už o vyřízení dané pojistné události stará „od stolu“.

 

Zjistěte více

Podobné zprávy

Tento web používá cookies za účelem optimalizace efektivního poskytování služeb. Pokud své nastavení cookies nezměníte, chápeme to jako souhlas s jejich užíváním. Další informace