11.03.2019

Jak se co nejlépe vyhnout nebezpečí, které s sebou nese oxid uhelnatý?

Oxid uhelnatý je velmi nebezpečným plynem, který ročně ohrožuje tisíce rodin.

Říká se mu také „tichý zabiják“, neboť jeho únik jen velmi těžko rozeznáte. Existují však detektory, které vliv plynu velmi jednoduše odhalí.

V dnešním videu se tedy zaměříme na to, co můžete jako rodina udělat pro to, abyste zůstali v naprostém bezpečí a vliv plynu tak maximálně omezili.

05.05.2021

Jak se účinně chránit během výjezdu na kolo, brusle a při dalších sportovních aktivitách?

Rodiče by pak měli být svým dětem v oblasti bezpečnosti vzorem a měli by jim vysvětlovat všechna rizika tak, aby je pochopily. Měli by je učit využívat přilbu, naučit je plavat, přecházet přes cestu apod.

Co nám říká Národní registr dětských úrazů?

  • V Česku dojde během roku asi k 500 000 případů ošetření dětských poranění.
  • Nejvíce úrazů se přihodí doma (asi ve 40 % případů), dále pak na sportovištích a v dopravě.
  • Většina úrazů je způsobena pádem z výšky pod jeden metr.
  • Zlomeniny se na celkovém počtu úrazů podílejí přibližně ze 40 %, otřes mozku z 20 %, popáleniny pak asi ze 3 %.
  • Nejčastějším obdobím, kdy dochází k nehodám u dětí, jsou letní měsíce (duben až červen).

 

Vyberte kategorii
Tento web používá cookies za účelem optimalizace efektivního poskytování služeb. Pokud své nastavení cookies nezměníte, chápeme to jako souhlas s jejich užíváním. Další informace