Video

Jak nahlásit pojistnou událost?

Pojistná událost by měla být, v ideálním případě, nahlášena co možná nejdříve.


Vždy je nahlašována pojišťovně, a to buď spolu s vaším rodným číslem nebo číslem pojistné smlouvy. Další postup řešení dané události je pak následně probírán s likvidátorem pojišťovny.

 

Zjistěte více

Podobné zprávy

Tento web používá cookies za účelem optimalizace efektivního poskytování služeb. Pokud své nastavení cookies nezměníte, chápeme to jako souhlas s jejich užíváním. Další informace