Loading...

Jak funguje hromosvod? Kdy je nutné ho mít?

Hromosvod (respektive bleskosvod) je zařízení, které se využívá jako ochrana budov před škodlivými účinky blesku. Brání, aby blesk objekt mechanicky poškodil, případně zapálil.


Jak to funguje?

Pokud rozdíl elektrických potenciálů mezi zemí a bouřkovým mrakem překročí elektrickou pevnost vzduchové vrstvy, dochází v nejtenčím místě této vrstvy k tzv. bleskovému výboji. Ten pak zasahuje vyvýšená místa v okolí. Pokud tato místa nejsou opatřena bleskosvodem, dochází k jejich poškození či spálení.

Hromosvody se umisťují nad objekt, který mají chránit. Fungují tak, že tvoří vodivou cestu k přijetí a svedení výboje do země. Tím se tento výboj vyhne domu jako takovému, tudíž i jeho poškození.

Hromosvod má tři části – jímací zařízení (zachycuje blesk), svod (vodič vedoucí svisle po povrchu objektu od jímače k uzemnění) a uzemnění. Nejčastěji jsou hromosvody vyráběny ze zinkované oceli, mědi a slitiny hliníku.

Kde je hromosvod zapotřebí?

Nechat nainstalovat hromosvod je ze zákona potřeba u všech objektů, kde by mohl výboj blesku:

  • ohrozit zdraví či životy osob (všechny objekty, kde se zdržují lidé)
  • způsobit vážnou poruchu, která může ovlivnit životy občanů (elektrárny, vodárny, plynárny, …)
  • zapříčinit kulturní a hospodářské škody (muzea, archivy, památky, sklady, výrobní haly, …)
  • zapříčinit výbuch (sklady výbušných a hořlavých hmot)
  • způsobit přenesení požáru na jiné objekty

Pokud tedy stavíte dům či chatu, hromosvod byste si rozhodně měli nechat nainstalovat. Tato investice se určitě vyplatí. I když za hromosvod dáte několik tisíc, škody způsobené bleskem vás mohou vyjít i na několik milionů.

Hromosvod je potřeba nechat nainstalovat opravdu odborně a řádně zrevidovat. Špatně udělaný hromosvod dokáže totiž nadělat víc škody než užitku. Revizi hromosvodu byste pak měli nechat provádět každých pět let.

 

Obsah webu STAČÍ MÁLO byl tvořen v úzké spolupráci s profesionálním hasičským sborem.
Ten zajistil bezproblémový průběh všech realizací, které s sebou nesly jakákoli bezpečnostní rizika.

Další podobné zprávy

Hasit hořící pánev s olejem vodou? Rozhodně ne!

Článek01. 12. 2017

I zkušeným kuchařům se může stát, že jim na sporáku při vaření začne něco hořet, aniž by to byl jejich záměr. Je proto potřeba být na takovou situaci připraven a vědět, jak se v ní zachovat.

Vánoce jsou svátky klidu, ale „oheň na střeše“ hrozí dvojnásob

Článek01. 12. 2017

Adventní věnec, prskavky, svíčky, purpura, františky. To vše přidává rok co rok na vánoční atmosféře v řadě domovů. Při neopatrném zacházení však tyto věci mohou proměnit chvíle vánoční pohody v katas...

Suché vánoční stromečky už způsobily nejeden požár. Zbytečně!

Článek22. 01. 2018

Přežili jste veškeré nástrahy vánočních svátků bez problémů? Gratulujeme! Dejte si ale pozor, aby k vám největší vánoční katastrofa nedorazila třeba až na konci ledna. I to se totiž může stát.

Tento web používá cookies za účelem optimalizace efektivního poskytování služeb. Pokud své nastavení cookies nezměníte, chápeme to jako souhlas s jejich užíváním. Další informace