Jak funguje hromosvod? Kdy je nutné ho mít?

Hromosvod (respektive bleskosvod) je zařízení, které se využívá jako ochrana budov před škodlivými účinky blesku. Brání, aby blesk objekt mechanicky poškodil, případně zapálil.

Jak to funguje?

Pokud rozdíl elektrických potenciálů mezi zemí a bouřkovým mrakem překročí elektrickou pevnost vzduchové vrstvy, dochází v nejtenčím místě této vrstvy k tzv. bleskovému výboji. Ten pak zasahuje vyvýšená místa v okolí. Pokud tato místa nejsou opatřena bleskosvodem, dochází k jejich poškození či spálení.

Hromosvody se umisťují nad objekt, který mají chránit. Fungují tak, že tvoří vodivou cestu k přijetí a svedení výboje do země. Tím se tento výboj vyhne domu jako takovému, tudíž i jeho poškození.

Hromosvod má tři části – jímací zařízení (zachycuje blesk), svod (vodič vedoucí svisle po povrchu objektu od jímače k uzemnění) a uzemnění. Nejčastěji jsou hromosvody vyráběny ze zinkované oceli, mědi a slitiny hliníku.

Kde je hromosvod zapotřebí?

Nechat nainstalovat hromosvod je ze zákona potřeba u všech objektů, kde by mohl výboj blesku:

 • ohrozit zdraví či životy osob (všechny objekty, kde se zdržují lidé)
 • způsobit vážnou poruchu, která může ovlivnit životy občanů (elektrárny, vodárny, plynárny, …)
 • zapříčinit kulturní a hospodářské škody (muzea, archivy, památky, sklady, výrobní haly, …)
 • zapříčinit výbuch (sklady výbušných a hořlavých hmot)
 • způsobit přenesení požáru na jiné objekty

Pokud tedy stavíte dům či chatu, hromosvod byste si rozhodně měli nechat nainstalovat. Tato investice se určitě vyplatí. I když za hromosvod dáte několik tisíc, škody způsobené bleskem vás mohou vyjít i na několik milionů.

Hromosvod je potřeba nechat nainstalovat opravdu odborně a řádně zrevidovat. Špatně udělaný hromosvod dokáže totiž nadělat víc škody než užitku. Revizi hromosvodu byste pak měli nechat provádět každých pět let.

 

01.12.2022

Vánoce jsou svátky klidu, ale „oheň na střeše“ hrozí dvojnásob

5 kroků, jak zajistit Vánoce bez požáru

 

1. Myslete na vhodné podložky

Pod každou svíčku, purpuru či františka je nutné dát stabilní podložku z nehořlavého materiálu, která zabrání přímému kontaktu s podkladem. V případě adventních věnců je potřeba obstarat podložky bodcem, aby nehrozilo převrácení svíček.

2. Svíčky umísťujte daleko od hořlavých materiálů

Nikdy nepokládejte svíčky do blízkosti dřeva, záclon, textilií a dalších hořlavých materiálů. Svíčky rozhodně neumisťujte do průvanu.

3. Pozor na děti a zvířata

Pokud máte doma malé děti nebo domácí mazlíčky, zajistěte, aby na svíčky, prskavky ani františky nikdo z nich nedosáhl.

4. Svíčky a materiál na adventní věnec vybírejte pozorně

Adventní věnec nemá být vyroben z extrémně hořlavých materiálů, jako jsou suché dřevěné větvičky, piliny a podobně. Na věnec neumísťujte dlouhé a úzké svíčky, které hoří rychle, a riziko, že zapálí své okolí, je tedy vyšší.

5. Nikdy nenechávejte oheň bez dozoru

Každá zapálená svíčka, františek či prskavka musí být pod stálým dohledem, aby člověk mohl v případě jakékoli nehody ihned zakročit.

 

Co dělat, když u vás doma začne hořet?

I když se člověk snaží sebevíc, může se stát, že si plamínek svíčky nebo třeba jiskřička prskavky najde cestičku a způsobí požár. Pokud se tak stane, je nutné rychle jednat. Nejjistější je samozřejmě volat hasiče, pokud to však mohutnost požáru ještě dovoluje, můžete se pokusit oheň dostat pod kontrolu i sami.

Rozhodli jste se hasit? Vypsali jsme pro vás vhodné prostředky pro hašení tří nejčastějších typů požárů domácností ve vánočním období:

 • Požár z adventních věnců, svíček

  • mokrý hadr, ručník
  • peřina

  • hasicí deka

 • Požár jedlých tuků vzniklý při vaření

  • vlhký ručník nebo utěrka

  • poklička, plech

  • hasicí deka

 • Hořící elektronika

  • práškový hasicí přístroj

  • sněhový hasicí přístroj

  • hasicí deka

 

Sjednejte si pojištění majetku od Generali Česká pojištovna

Vyberte kategorii