17.12.2018

I pyrotechnika určená pro mládež může být nebezpečná

Pyrotechnika pro mládež je skupina pyrotechniky, kterou si mohou pořídit i mladiství od 15 let. To, že je snadněji dostupná, však neznamená, že nemůže být nebezpečná. Při nesprávném zacházení může dojít i k fatálním úrazům.

Proto se doporučuje i tyto produkty používat pod dozorem dospělých osob a nezapomínat na základní pravidla manipulace s pyrotechnikou. Těmi jsou:

  • Dokonalá znalost návodu k obsluze pyrotechniky
  • Rovný, nehořlavý, bezpečný podklad
  • Dostatečný odstup po zapálení
  • Správná likvidace pyrotechniky

 

05.05.2021

Jak se účinně chránit během výjezdu na kolo, brusle a při dalších sportovních aktivitách?

Rodiče by pak měli být svým dětem v oblasti bezpečnosti vzorem a měli by jim vysvětlovat všechna rizika tak, aby je pochopily. Měli by je učit využívat přilbu, naučit je plavat, přecházet přes cestu apod.

Co nám říká Národní registr dětských úrazů?

  • V Česku dojde během roku asi k 500 000 případů ošetření dětských poranění.
  • Nejvíce úrazů se přihodí doma (asi ve 40 % případů), dále pak na sportovištích a v dopravě.
  • Většina úrazů je způsobena pádem z výšky pod jeden metr.
  • Zlomeniny se na celkovém počtu úrazů podílejí přibližně ze 40 %, otřes mozku z 20 %, popáleniny pak asi ze 3 %.
  • Nejčastějším obdobím, kdy dochází k nehodám u dětí, jsou letní měsíce (duben až červen).

 

Vyberte kategorii
Tento web používá cookies za účelem optimalizace efektivního poskytování služeb. Pokud své nastavení cookies nezměníte, chápeme to jako souhlas s jejich užíváním. Další informace