Video

I pyrotechnika určená pro mládež může být nebezpečná

Pyrotechnika pro mládež je skupina pyrotechniky, kterou si mohou pořídit i mladiství od 15 let. To, že je snadněji dostupná, však neznamená, že nemůže být nebezpečná. Při nesprávném zacházení může dojít i k fatálním úrazům.


Proto se doporučuje i tyto produkty používat pod dozorem dospělých osob a nezapomínat na základní pravidla manipulace s pyrotechnikou. Těmi jsou:

  • Dokonalá znalost návodu k obsluze pyrotechniky
  • Rovný, nehořlavý, bezpečný podklad
  • Dostatečný odstup po zapálení
  • Správná likvidace pyrotechniky

 

Zjistěte více

Podobné zprávy

Tento web používá cookies za účelem optimalizace efektivního poskytování služeb. Pokud své nastavení cookies nezměníte, chápeme to jako souhlas s jejich užíváním. Další informace