14.03.2021

Čím se můžeme u měst nejvstřícnějších k cyklistům inspirovat, co se týče bezpečnosti?

Podle ukazatele Copenhagenize z roku 2017 jsou nejbezpečnějšími městy pro cyklistiku na světě Kodaň, Amsterdam, Berlín a Malmö. Jaké návyky cyklistů v těchto místech si můžete osvojit, abyste zabránili nehodám a razili si cestu městem co možná nejbezpečněji?

Generali_Biking_Infographic_Czech_v3_3.5.21.jpg

 

 

07.04.2021

Co jsou pilíře zdraví

Vyberte kategorii
Tento web používá cookies za účelem optimalizace efektivního poskytování služeb. Pokud své nastavení cookies nezměníte, chápeme to jako souhlas s jejich užíváním. Další informace